NLS internationella sekreterare höll sitt årliga möte i Lärarnas Hus i Oslo 26-27.1. På agendan stod bl.a. samtal med ETUCE:s nya generalsekreterare Susan Flocken. Mötesdeltagarna diskuterade hur organisationerna kan gå vidare enligt de beslut som togs på ETUCE-kongressen i december. Man diskuterade också migrationsutmaningarna och de internationella aspekterna för flyktingpolitiken ur ETUCE-synvinkel, samt vad ETUCE respektive de olika organisationerna kan göra. Dankert Vedeler, medleder i Unescos SDG Education 2030 Steering Committee, informerade om arbetet i styrningsgruppen.


Matilda Gustafsson valdes i slutet av november till ny ordförande för Lärarförbundet Student för år 2017. Matilda studerar till ämneslärare i Göteborg, med inriktningen svenska och svenska som andraspråk. Hon har fungerat som vice ordförande under verksamhetsåret 2016.


Den 29 november samlades NLS styrelse till höstmöte i Reykjavik. Jón Torfi Jónasson, professor vid Islands Universitets pedagogiska fakultet, diskuterade utbildningens utmaningar utgående från tyngdpunkterna i NLS verksamhet och kanslichef Sigurjon Myrdal vid Kultur- och undervisningsministeriet i Island diskuterade rådets verksamhet, funktion och uppgifter. På kvällen höll Islands president Guðni Th. Jóhannesson en mottagning för styrelsen på presidentens residens Bessastaðir.


NLS höll sitt Studerandeforum i Oslo 8-9.10 med 16 deltagare från de olika studerandeföreningarna på plats. Deltagarna fick bland annat lyssna till två givande föreläsningar, den ena med Svein Sjøberg som föreläste om pisafiseringen av den nordiska skolan sett ur ett lärarutbildningsprespektiv, och den andra med Morten Solheim som föreläste om professionsetik.


NLS höll sitt gemensamma sektorsmöte i Torshavn 19-21.9.2016, med 51 deltagare på plats. På programmet fanns bland annat en presentation om färöisk utbildningspolitik med utbildningsminister Rigmor Dam. NLS sektorsarbete är indelat i tre sektorer, en sektor för förskola och fritidshem, en för grundskola och en för gymnasie- och yrkesutbildning.


116 deltagare från NLS medlemsorganisationer deltog i NLS Sommarkurs som anordnades i Loen, Norge. Årets tema var "Lärarprofessionen i förändring". Kursen öppnades av Utdanningsforbundets Fylkesleder Steinar Strømsli. Under veckan fick deltagarna lyssna på olika föreläsare, diskutera i grupper och nätverka. Kursveckan gästades av föreläsarna Svein Sjøberg, Leslie och David Rutkowski, Per Bjørn Foros och Trine Vollan som bland annat pratade om PISA-testernas baksida, samhällets och skolans förändring, den utbildningspolitiska utvecklingen i de nordiska länderna och det nordiska samarbetet. Nästa sommarkurs anordnas på Färöarna 2018.

Under den första veckan i juni möttes NLS styrelse och sektorer på Island för att diskutera kring årets tema Framtidens skola och lärare. NLS styrelsemöte som arrangerades i Selfoss gästades av Dr. Hjördís Þorgeirsdóttir (Assisterande rektor vid ungdomsskolan Menntaskólann við Sund) och Tryggvi Thayer (projektledare vid Menntasmiðja) som talade om framtidens lärare och digital utveckling i utbildning och undervisning. NLS samtliga sektorer möttes i Reykjavik och under mötet talade Jón Torfi Jónasson (Professor vid Islands Universitets fakultet for lärarutbildning), Projektledare Tryggvi Thayer och Hans Ole Rian (Förbundsledare för NuMu – Nordisk Union för Musikutbildare).


Under LR:s kongress som hölls i Stockholm den 19-22 maj valdes Åsa Fahlén till förbundsordförande. Svante Tideman valdes till förste vice förbundsordförande och Sara Svanlund till andre vice förbundsordförande. Åsa Fahlén, valberedningens kandidat, Anders Almgren, förbundets 1:e vice förbundsordförande och Anna Jändel-Holst, utredare på förbundskansliet, kandiderade till ordförandeposten och valet avgjordes efter andra omröstningen. Anna Jändel-Holst slogs ut i första omröstningen och Åsa Fahlén vann över Anders Almgren i andra omröstningen med rösterna 76–68. Åsa Fahlén kommer från Göteborg och arbetar som lärare i samhällskunskap, historia, hållbarhet och politik. Hon har även haft förtroendeuppdrag och suttit i förbundsstyrelsen och varit vice ordförande för Lärarnas Riksförbund i Göteborg. Åsa Fahlén vill arbeta för att höja statusen på läraryrket och förtydliga vad skolans arbete går ut på.

På onsdagen den 9 mars samlades tusentals människor i Helsingfors för att protestera mot regeringens planer på att skära ner i studiestödet. I demonstrationen deltog flera olika studentorganisationer och man ville gemensamt ta ställning till nedskärningarna i studiestödet, deras omfattning och hur de har planerats. Regeringen har föreslagit att skära ner studiestödet med en fjärdedel och uppmuntrar studenter att ta studielån för att kunna bekosta sina studier. Läs mer på Svenska YLE, 9.3.2016


Den 3-4 mars 2016 anordnades International Summit on the Teaching Profession (ISTP) där deltagarna bestod av regeringar, utbildningsexperter och lärarorganisationer från PISA-länder som varit bäst i test. Mötets tema Teachers’ professional learning and growth: Creating the conditions to achieve quality teaching for excellent learning outcomes behandlade bland annat frågor som kommit upp under tidigare möten och lärares utveckling; vilka kompetenser och kunskaper behöver framgångsrika lärare ha och vilka principer fostrar lärares kompetenser så att de är väl förberedda för att undervisa? Vilka principer bör införas för att understöda lärares utveckling: vilka är utmaningarna och möjligheterna? Läs mer på www.istp2016.org

Karl Frederik Danielsen
Karl Frederik Danielsen

På torsdagen den 18 februari valdes en ny ordförande för IMAK (Lärarnas Fackförening i Grönland). Karl Frederik Danielsen (f. 1971) valdes till ordförande i andra omgången efter en 3 timmars debatt. Danielsen är utbildad lärare (2001) och har tidigare arbetat som lärare och skolinspektör. Danielsens personliga presentation lyder att alla utmaningar kan överkommas och inte ska ses som några hinder. Han förespråkar också samarbetet i och mellan fackföreningar och ett gott omdöme. Vidare vill Danielsen arbeta för lärarnas dagliga villkor och god informationsförmedling till alla medlemmar. Sivso Dorph avgår som ordförande efter 15 år på posten för att arbeta som direktör för Kultur, Undervisning och Fritid i Qaasuitsup.

Erkki Tuomioja
Erkki Tuomioja

NLS internationella sekreterare samlades till möte den 18-19 januari 2016 i Helsingfors och på mötesagendan stod bland annat Agenda2030 och det aktuella världsläget. Riksdagsledamot och tidigare utrikesminister Erkki Tuomioja gästade mötet och talade bland annat om det politiska världsläget, klimatförändringar, flyktingkrisen och ekonomisk tillväxt samt hållbar utveckling. Annika Lindblom, konsultativ tjänsteman på Miljöministeriet och Undervisningsrådet Kristiina Volmari, chef för statistik och internationella ärenden på Utbildningsstyrelsen, redogjorde för Agenda2030 och dess globala mål för hållbar utveckling. Nästa år möts de internationella sekreterarna i Oslo, Norge.

Akavahuset
Akavahuset

Den 1,5 år långa grundrenoveringen av Akavahuset är färdig och från och med den 1 januari 2016 finns NLS kansli på Järnvägsmannagatan 6 (besöksadress Klockbron 7) i Östra Böle, Helsingfors. Kansliet hyr fortsättningsvis sina utrymmen av OAJ.


Den 1-2 december 2015 samlades NLS styrelse till årets sista möte i Holmenkollen, Oslo. Mötet gästades av Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen som redogjorde för utvecklingen av lärarutbildningen i Norge och han diskuterade även betydelsen av magisterutbildningen för norska lärare. KS (kommunesektorens organisasjon) förhandlingschef Per Kristian Sundnes pratade om erfarenheterna från lärarstrejken i Norge 2014. Styrelsen diskuterade även internationella ärenden samt den aktuella flyktingsituationen och dess utmaningar utgående från ett utbildningsperspektiv. Nästa år möts styrelsen på Island.


I samband med att FN:s generalförsamling 1954 antog en resolution om barnets rättigheter, rekommenderades alla länder att inrätta en internationell barndag för att ge uppmärksamhet åt barns situation världen över och för att främja förståelse mellan barn. UNICEF har valt att instifta Internationella barndagen (Universal Children's Day) just den 20 november. I Sverige samlas barnrättsorganisationer kring denna dag för att arrangera aktiviteter där barn och unga deltar. I Finland är dagens tema barnfamiljer och fattigdom. Enligt OAJ:s ordförande Olli Luukkainen har barnfattigdomen tredubblats sedan recessionen på 1990-talet och fattigdom bland barnfamiljer har en stor negativ inverkan på barnets utveckling. Barnet riskerar att hamna utanför socialt umgänge med andra barn, om inte barnet har tillgång till förskola, klubbar, hobbyer eller fritidsaktiviteter. De finska barnens jämlikhet hotas av att regeringen har beslutat att begränsa barns rätt till dagvård beroende på föräldrarnas ställning på arbetsmarknaden. Avgifterna för dagvården kommer också att höjas. Läs mer på Unicef.se och Oaj.fi