Lärarnas Riksförbund har omvalt såväl förbundsordförande Åsa Fahlén som 1:a vice ordförande Svante Tideman och 2:a vice ordförande Sara Svanlund.

Åsa Fahlén håller fast vid att den viktigaste frågan är att fortsätta uppvärdera läraryrket.

https://skolvarlden.se/artiklar/asa-fahlen-omvald-som-ordforande-lr