Nordisk Sommarkurs

NLS ordnar varannat år Nordisk Sommarkurs för lärare i de nordiska länderna. Kursen som ordnas i juni-juli månadsskiftet brukar ha ca 140 deltagre från alla nordiska länder. Under en arbetsveckas tid bekantar sig lärarna med utbildningsrelaterade teman, varandra och konferensorten. Sommarkursen 2014 ordnades i Bålsta Sverige och 2016 bar det av till Norge.

Förbundseminarium

NLS ordnar varannat år ett förbundsseminarium för sina medlemsorganisationers ledning och ledande tjänstemän. Förbundsseminariet 2017 ordnas i Norge med temat Lärarprofessionens nya utmaningar.

Konferens om utbildningspolitiska reformer i Norden i ett internationellt perspektiv

Konferensen hålls på Sinatur Hotel Fredriksdal i Lyngby, strax utanför Köpenhamn 10-11 oktober 2018. Information och material hittar du här.