NLS Sommarkurs

NLS ordnar varannat år Nordisk Sommarkurs för lärare i de nordiska länderna. Kursen som ordnas i månadsskiftet juni-juli brukar ha ca 140 deltagare från alla nordiska länder. Under en arbetsveckas tid bekantar sig lärarna med utbildningsrelaterade teman, med varandra och konferensorten. 

Förbundsseminarium

NLS ordnar varannat år ett förbundsseminarium för sina medlemsorganisationers ledning och ledande tjänstemän.

NLS Temaseminarium

NLS styrelse beslutade hösten 2022 att sektorkonferenserna ersätts med temaseminarier, och att temaseminarierna hålls i det land som innehar ordförandeskapet.

Övriga konferenser och möten 

Under denna rubrik finns sådana konferenser och möten som inte är regelbundet återkommande, t.ex. sektorkonferenser och webbinarier.