NLS Sommarkurs

NLS ordnar varannat år Nordisk Sommarkurs för lärare i de nordiska länderna. Kursen som ordnas i juni-juli månadsskiftet brukar ha ca 140 deltagre från alla nordiska länder. Under en arbetsveckas tid bekantar sig lärarna med utbildningsrelaterade teman, varandra och konferensorten. 

Förbundseminarium

NLS ordnar varannat år ett förbundsseminarium för sina medlemsorganisationers ledning och ledande tjänstemän.

Konferens om utbildningspolitiska reformer i Norden i ett internationellt perspektiv

Konferensen hölls på Sinatur Hotel Fredriksdal i Lyngby, strax utanför Köpenhamn 10-11 oktober 2018. Information och material hittar du här.