Hundratals unga demonstrerade för klimatsmarta beslut utanför riksdagshuset i Helsingfors.

Foto: Niklas Arevik, Lärarnas Tidning

Maria Guthke säger att den viktigaste fokusfrågan att driva under 2019 är lärarbristen. Personligen vill hon dessutom stärka det nordiska samarbetet med andra lärarstudentorganisationer och öka Lärarförbundet Students närvaro på lärosätena.

Foto: NordJyske

Hela BUPL:s politiska ledning blev under BUPL:s kongress förra veckan omvald för ytterligare en två-årsperiod.

Foto: A Rusk, Olli Luukkainen längst till vänster

NLS styrelse valde under sitt höstmöte i Lyngby, Danmark, OAJ:s ordförande Olli Luukkainen till ordförande för år 2019. Finland tar över ordförandeskapet av Danmark. Finland kommer under sitt ordförandeskap att betona teman som lärarnas och hela skolans välmående och digitaliseringens inverkan på undervisningen under temat Framtidens utmaningar – lärarfackets roll?

Tusentals australiska elever protesterar idag mot bristande klimatpolitik. 

Foto: GL

Tomas Kepler har valts till ny ordförande för GL från 1:a januari 2019. Asger Boe Wille och Anders Frikke kommer att fungera som vice ordörande.

Läs flera nyheter i

Nyhetsarkivet