Nordens dag, den 23 mars, uppmärksammas med evenemang runt om i Norden.

Aalborg Katedralskole ska göra ett försök med 4 dagars arbetsvecka. Skolan kommer att hållas stängd sex måndagar fördelade över året,

Vi välkomnar Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare som nya organisationer i NLS från och med 1 januari 2023.

Foto: Sif Meincke

Elisa Rimpler omvaldes till ordförande för BUPL. Rimpler har varit ordförande sedan kongressen 2014.

Foto: Frida Lönnroos för Finlands svenska lärarförbund

Inger Damlin har omvalts till förbundsordförande för Finlands Svenska Lärarförbund, FSL, för perioden 2022–2026. 

NLS Ledarforum vill skicka en varm och hjärtlig hälsning till alla lärare på Lärardagen från Köpenhamn.

Läs flera nyheter i

Nyhetsarkivet