Foto: Kristian Brasen/DLF

Gordon Ørskov Madsen valdes till ny ordförande på Danmarks Lærerforenings kongress den 23 september. Ørskov Madsen tar över efter Anders Bondo Christensen som efter 18 år på posten hade meddelat att han inte ställer upp för omval.

Foto: Elisabeth Ohlson Wallin/LR

Lärarnas Riksförbund har omvalt såväl förbundsordförande Åsa Fahlén som 1:a vice ordförande Svante Tideman och 2:a vice ordförande Sara Svanlund.

Olgar Danielsen har tagit över som orförande för YF Miðnám efter Nicolina Olsen.

Arnaq Brønlund har från den första augusti tagit över som ordförande för N.P.K. efter Juliane H. Tobiassen.

Foto: Finlands Svenska Lärarförbund

Inger Damlin är utbildad klass-, ämnes-, invandrar- och speciallärare och har sedan 2016 jobbat som rektor för Korsholms högstadium.

Läs flera nyheter i

Nyhetsarkivet