Arnaq Brønlund har från den första augusti tagit över som ordförande för N.P.K. efter Juliane H. Tobiassen.

Foto: Finlands Svenska Lärarförbund

Inger Damlin är utbildad klass-, ämnes-, invandrar- och speciallärare och har sedan 2016 jobbat som rektor för Korsholms högstadium.

Foto: Jonas Olhgren Østvik, utdanningsforbundet.no

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet har haft sitt första digitala landsmöte. Under mötet valdes Elise Håkull Klungtveit till ny ordförande och hon tar över efter Frank Aleksander Bræin. Iril Myvang Gjørv valdes till ny vice ordförande.

Foto: Finlands Svenska Lärarförbund

Christer Holmlund har tagit över som generalsekreterare för NLS från första maj. Han efterträder Anders Rusk som avgår med pension efter tio förtjänstfulla år på posten.

Bild: Magnus Fröderberg/norden.org

Nordiska ministerrådets informationstjänst Info Norden har sammanställt information om de nordiska myndigheternas rekommendationer och annan officiell information om coronaviruset i Norden.

Läs flera nyheter i

Nyhetsarkivet