Välkommen till NLS nya webbsida!

NLS styrelse godkände i november verksamhetsplanen för 2018. I verksamhetsplanen stod att vi under verksamhetsåret inleder planeringen av en ny moderniserad webbsida för NLS. Nu är den nya webbsidan klar och vi hoppas att ni kommer att tycka att den är ändamålsenlig. Webbsidan planerades och gjordes av SydWeb Ab.

Olli Luukkainen omvaldes idag som ordförande för OAJ för en ny fyraårsperiod. Luukkainen har varit ordförande för OAJ sedan 2010.

Den 7-8 maj samlades NLS styrelse till vårmöte i Vejle, Danmark. Förutom stadgeenliga ärenden stod ett upplägg och diskussion om aktuella utbildningsreformer i Norden på programmet. Ordförande för OECD:s initiativ Education 2030, Jorn Skovsgaard från det danska undervisningsministeriet, inledde om internationella trender i skolreformer, varpå deltagarna fick möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter kring reformerna.

Sektorn för gymnasie- och yrkesutbildning höll möte i Köpenhamn 3-4 maj. Mötet behandlade reformprocesser i Danmark, digital bildning, aktuella utbildningspolitiska frågor i Danmark och de mycket aktuella avtalsförhandlingarna i Danmark.

Formanden for Forhandlingsfællesskabet og forhandlingsleder på det kommunale område, Anders Bondo Christensen, udtaler: "Vi har fundet en løsning på de tre hovedknaster, som vi har arbejdet hårdt på de seneste måneder: Løn, lærernes arbejdstid og spisepausen.

NLS sektor för grundskola möttes i Köpenhamn den 19-20 april. Mötesdeltagarna deltog också i en sympatiyttring för de danska lärarna utanför Forligsinstitutionen under fredagsförmiddagen.

Läs flera nyheter i

Nyhetsarkivet