Erfarenhetsutbytet och de nordiska aktiviteterna inom NLS 2020 skjuts fram på grund av den situation som coronaviruset gett upphov till.

Foto: Magnus Fröderberg.norden.org

Nordens dag firas den 23 mars till minne av Helsingforsavtalet som undertecknades 1962 och som utgör grunden för det nordiska samarbetet.

I maj beslutas om styrelserna för Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund får mandat att utreda och ta fram ett förslag på ett nytt lärarfack.

Den två dagar långa utbildningsmässan Educa, som i år firade 25 år, slog nytt publikrekord med drygt 19 300 besökare. Årets tema var välmående och förutom programpunkterna kring välmående diskuterades bland annat utbildningpolitik, en förlängning av läroplikten och de pågående arbetsmarknadsförhandlingarna.

Bild: Lärarförbundet

Den 7 januari lanserade Lärarförbundet en ny kampanj ”Stoppa dokumentationsmonstret”, som ska öppna politikernas ögon i frågan. Mer än varannan lärare tycker att minst hälften av dokumentationen görs i onödan.

Foto: Finlands Svenska Lärarförbund

Christer Holmlund har utsetts till generalsekreterare för Nordiska Lärarorganisationers Samråd NLS. Holmlund jobbar just nu som ordförande i Finlands Svenska Lärarförbund, det svensktalande finska lärarförbundet som ingår i OAJ.

Läs flera nyheter i

Nyhetsarkivet