Nordiska ministerrådet vill göra Norden till den mest hållbara och integrerade region i världen till 2030

Ordförandena för Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledare har träffats för att undersöka möjligheterna till en gemensam facklig omorganisering

Bild: SL

Mette Johnsen Walker har valts till ny ordförande för Skolenes landsforbund 1.8.2021. Hon efterträder Anne Finborud som avgår med pension.

En utredning gjord vid Lärarnas Riksförbund föreslår att det bildas en facklig organisation för lärare, Sveriges Lärare.

Nordens dag firas den 23 mars till minne av Helsingforsavtalet som undertecknades 1962 och som utgör grunden för det nordiska samarbetet.

Läs flera nyheter i

Nyhetsarkivet