Foto: Katariina Treville

Det första nordiska toppmötet mellan ministrar (representanter för ministerier) med ansvarsområde i dagvård, utbildning och forskning och ordförande för NLS medlemsorganisationer ordnades den 3 maj 2023 i Reykjavik i Island.

Nordens dag, den 23 mars, uppmärksammas med evenemang runt om i Norden.

Aalborg Katedralskole ska göra ett försök med 4 dagars arbetsvecka. Skolan kommer att hållas stängd sex måndagar fördelade över året,

Vi välkomnar Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare som nya organisationer i NLS från och med 1 januari 2023.

Foto: Sif Meincke

Elisa Rimpler omvaldes till ordförande för BUPL. Rimpler har varit ordförande sedan kongressen 2014.

Foto: Frida Lönnroos för Finlands svenska lärarförbund

Inger Damlin har omvalts till förbundsordförande för Finlands Svenska Lärarförbund, FSL, för perioden 2022–2026. 

Läs flera nyheter i

Nyhetsarkivet