Foto: GL

Tomas Kepler har valts till ny ordförande för GL från 1:a januari 2019. Asger Boe Wille och Anders Frikke kommer att fungera som vice ordörande.

Foto: folkeskolen.dk

Lærerstuderendes Landskreds valde i helgen Rasmus Holme Nielsen till ny ordförande från den första februari. 

Fotograf: Sara Johannessen (Nordiska ministerrådet)

Storbritanniens statsminister Theresa May talade inför Nordiska rådet i Oslo den 30 oktober. May var tydlig med att samarbetet med Norden både ska fortsätta och stärkas när Storbritannien lämnar EU. 

Foto: Lärarförbundet

Johanna Jaara Åstrand  fick förnyat förtroende och kommer att leda styrelsens arbete för de kommande fyra verksamhetsåren.  Maria Rönn omvaldes till första vice ordförande och Robert Fahlgren till andre vice ordförande.

NLS - Studerandeforum arrangerades i år den 12-14.10 i Köpenhamn. Köpenhamn visade sig från sin soligaste sida och det gjorde de nordiska lärarstuderanderepresentanterna också. De danska studerandeorganisationerna PLS -Pædagogstuderendes Landssammenslutning och LL- Lærerstuderendes Landskreds var denna gång värdar för forumet och skötte det med glans.

NLS sektormedlemmar och andra av medlemsorganisationerna valda representanter samlades till konferens i Lyngby, Danmark 10-11 oktober.

Mötet öppnades av NLS ordförande Anders Bondo Christensen som tog upp hur viktigt det är med erfarenhetsutbyte mellan organisationerna i Norden.

Läs flera nyheter i

Nyhetsarkivet