Ordförandena för Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledare har träffats för att undersöka möjligheterna till en gemensam facklig omorganisering

Bild: SL

Mette Johnsen Walker har valts till ny ordförande för Skolenes landsforbund. Hon efterträder Anne Finborud 1.8.2021.

En utredning gjord vid Lärarnas Riksförbund föreslår att det bildas en facklig organisation för lärare, Sveriges Lärare.

Nordens dag firas den 23 mars till minne av Helsingforsavtalet som undertecknades 1962 och som utgör grunden för det nordiska samarbetet.

Coronavaccineringen av lärare och personal i skolor och daghem måste påskyndas. Det kräver Olli Luukkainen, ordförande för Undervisningssektorns fackorganisation OAJ och Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet i Sverige, i ett gemensamt ställningstagande.

Ett förhandlingsresultat har uppnåtts för de statligt och kommunalt anställda i Danmark för de kommande tre åren. Högsta prioritet var att säkra reallönen under den kommande perioden.

Läs flera nyheter i

Nyhetsarkivet