Det var en god nyhet som nådde oss när vi i början på hösten 2018 fick höra att Finland utsetts till värdland för International Summit on the Teaching Profession 2019. Det var någonting vi i Undervisningssektorns Fackorganisation, OAJ hade lobbat för långt tidigare utan att lyckas. Vi är stolta att för ett så celebert sällskap få visa upp vårt kunnande både på utbildningssidan och vår kunskap att arrangera konferenser som denna.

Education International (EI) har kommit med ett uttalande i vilket man vill visa sitt stöd för studerande som engagerar sig för miljön.

EI:s uttalande kan du läsa här.

Bild: Leena Koskela

Norden största mässa för utbildning, EDUCA-mässan, ordnas i Mässcentret i Helsingfors 25-26 januari. Årets tema är Undervisning – kommunikation och växelverkan. 

Hundratals unga demonstrerade för klimatsmarta beslut utanför riksdagshuset i Helsingfors.

Foto: Niklas Arevik, Lärarnas Tidning

Maria Guthke säger att den viktigaste fokusfrågan att driva under 2019 är lärarbristen. Personligen vill hon dessutom stärka det nordiska samarbetet med andra lärarstudentorganisationer och öka Lärarförbundet Students närvaro på lärosätena.

Foto: NordJyske

Hela BUPL:s politiska ledning blev under BUPL:s kongress förra veckan omvald för ytterligare en två-årsperiod.

Läs flera nyheter i

Nyhetsarkivet