Sektorn för förskola och fritidshem kommer under år 2022 att arbeta med årets huvudtema Hållbart lärarliv och undervisning för ett hållbart samhälle.

Sektorn för förskola och fritidshem

Danmark

Lasse Bjerg Jørgensen, BUPL
Casper Arnsbo Poulsen, BUPL 
Vivian Holm Witt, FSL

Finland

Anitta Pakanen, OAJ
Minttu Ilveskivi-Hentilä, OAJ

Färöarna

Nikkil Heinesen, FP

Grönland

, N.P.K

Island

Haraldur Freyr Gíslason, KI

Norge

Inger Grødem Haraldsen, Utdanningsforbundet
Sissel Havre, Utdanningsforbundet
Ann Mari Milo Lorentzen, Utdanningsforbundet

Sverige

Veronica Persson, Lärarförbundet
Pia Rizell, Lärarförbundet