Sektorn för förskola och fritidshem kommer under år 2021 att arbeta med årets huvudtema Utbildning en grund för ett välmående samhälle.

Sektorn för förskola och fritidshem

Danmark

Lasse Bjerg Jørgensen, BUPL
Karen Boldt Aagaard, BUPL 
Hans Erik Hansen, FSL

Finland

Anitta Pakanen, OAJ
Minttu Ilveskivi-Hentilä, OAJ

Färöarna

Nikkil Heinesen, FP

Grönland

, N.P.K

Island

Haraldur Freyr Gíslason, KI

Norge

Inger Grødem Haraldsen, Utdanningsforbundet
Sissel Havre, Utdanningsforbundet
Ann Mari Milo Lorentzen, Utdanningsforbundet

Sverige

Veronica Persson, Lärarförbundet
Pia Rizell, Lärarförbundet