Sektorn för förskola och fritidshem kommer under år 2023 att arbeta med årets huvudtema Attraktionskraft för yrket och för organisationen i framtiden.

Sektorn för förskola och fritidshem

Danmark

Johnny Gaardsdal, BUPL

Lasse Bjerg Jørgensen, BUPL
Casper Arnsbo Poulsen, BUPL 
Vivian Holm Witt, FSL

Finland

Anitta Pakanen, OAJ
Minttu Ilveskivi, OAJ

Färöarna

Nikkil Heinesen, FP

Grönland

, N.P.K

Island

Haraldur Freyr Gíslason, KI

Norge

Inger Grødem Haraldsen, Utdanningsforbundet
Sissel Havre, Utdanningsforbundet
Ann Mari Milo Lorentzen, Utdanningsforbundet

Sverige

Veronica Persson, Sveriges Lärare
Pia Rizell, Sveriges Lärare