Sektorn för förskola och fritidshem kommer under år 2020 att arbeta med årets huvudtema Lärarna formar framtiden varje dag.

Sektorn för förskola och fritidshem

Danmark

Lasse Bjerg Jørgensen, BUPL
Stig G. Lund, BUPL

Karen Boldt Aagaard, BUPL
Hans Erik Hansen, FSL

Finland

Anitta Pakanen, OAJ
Minttu Ilveskivi-Hentilä, OAJ

Färöarna

Nikkil Heinesen, FP

Grönland

, N.P.K

Island

Haraldur Freyr Gíslason, KI

Norge

Inger Grødem Haraldsen, Utdanningsforbundet
Sissel Havre, Utdanningsforbundet
Ann Mari Milo Lorentzen, Utdanningsforbundet

Sverige

Veronica Persson, Lärarförbundet
Pia Rizell, Lärarförbundet