Sektorn för förskola och fritidshem kommer under år 2019 att arbeta med årets huvudtema Framtidens utmaningar - lärarfackens roll? 

Sektorn för förskola och fritidshem

Danmark

Lasse Bjerg Jørgensen, BUPL
Stig G. Lund, BUPL
Ulla Koch Sørensen, DLF
Hans Erik Hansen, FSL

Finland

Anitta Pakanen, OAJ
Kirsi Sutton, OAJ

Färöarna

Nikkil Heinesen, FP

Grönland

Jane Sørensen, N.P.K

Island

Haraldur Freyr Gíslason, KI

Norge

Ingvild Aga, Utdanningsforbundet
Ann Mari Milo Lorentzen, Utdanningsforbundet
Sissel Havre, Utdanningsforbundet

Sverige

Pia Rizell, Lärarförbundet
Veronica Persson, Lärarförbundet