Sektorn för förskola och fritidshem kommer under år 2023 att arbeta med årets huvudtema Attraktionskraft för yrket och för organisationen i framtiden.

Sektorn för förskola och fritidshem

Danmark

Johnny Gaardsdal, BUPL

Lasse Bjerg Jørgensen, BUPL
Casper Arnsbo Poulsen, BUPL 
Vivian Holm Witt, FSL

Finland

Anitta Pakanen, OAJ
Minttu Ilveskivi-Hentilä, OAJ

Färöarna

Nikkil Heinesen, FP

Grönland

, N.P.K

Island

Haraldur Freyr Gíslason, KI

Norge

Inger Grødem Haraldsen, Utdanningsforbundet
Sissel Havre, Utdanningsforbundet
Ann Mari Milo Lorentzen, Utdanningsforbundet

Sverige

Veronica Persson, Sveriges Lärare
Pia Rizell, Sveriges Lärare