Sektorn för förskola och fritidshem kommer under år 2018 att arbeta med årets huvudtema Utbildningspolitiska reformer och lärarprofessionen. Sektorn kommer under verksamhetsåret ha ett möte i Köpenhamn 8-9 mars.

Sektorn för förskola och fritidshem

Danmark

Lasse Bjerg Jørgensen, BUPL
Stig G. Lund, BUPL
Ulla Koch Sørensen, DLF
Hans Erik Hansen, FSL

Finland

Anitta Pakanen, OAJ
Kirsi Sutton, OAJ

Färöarna

Elin N.W. Tausen, FP

Grönland

Naussúnguaq Bisgaard, N.P.K

Island

Haraldur Freyr Gíslason, KI

Norge

Ingvild Aga, Utdanningsforbundet
Ann Mari Milo Lorentzen, Utdanningsforbundet
Sissel Havre, Utdanningsforbundet

Sverige

Pia Rizell, Lärarförbundet