Nordiska Lärarorganisationers Samråds styrelse beslöt på sitt vårmöte 2011 att upprätta ett lärarstuderandesamarbete i NLS regi. NLS Studerandeforum erbjuder lärarstuderandeorganisationerna inom NLS en arena för erfarenhetsutbyte, diskussioner och gemensamma spörsmål. Målgruppen är samtliga lärarstuderande inom NLS, representerande alla pedagogiska områden och skolformer i de nordiska länderna.

Studerandeorganisationerna samlas till Studerandeforum årligen under hösten. Mellan forumen träffas organisationerna bland annat i samband med sina årsmöten.

Nästa Studerandeforum

Nästa ordinarie Studerandeforum ordnas hösten 2024 i Norge.

Nationella rapporter

Studerandeorganisationerna skriver nationella rapporter för att informera varandra om sin verksamhet två gånger om året. Den första rapporten sänds ut innan den 1 april och den andra rapporten i samband med Studerandeforum. Rapporterna behandlar de huvudsakliga frågorna som föreningen arbetar med utbildningspolitiskt, organisatoriskt, fackligt och lönepolitiskt och ger kortfattad information om föreningen och kontaktuppgifter till den. Här kan ni bekanta er med en Exempelrapport.

Presentation av Studerandeorganisationerna

Här under hittar du mer information om de olika studerandeföreningarna i NLS regi.

Presentation Lärarförbundet Student

Presentation PS

Presentation LR Stud

Presentation SOOL

Presentation FSLF

Presentation Färöarna