Nordiska Lärarorganisationers Samråds styrelse beslöt på sitt vårmöte 2011 att upprätta ett lärarstuderandesamarbete i NLS regi. NLS Studerandeforum erbjuder lärarstuderandeorganisationerna inom NLS en arena för erfarenhetsutbyte, diskussioner och gemensamma spörsmål. Målgruppen är samtliga lärarstuderande inom NLS, representerande alla pedagogiska områden och skolformer i de nordiska länderna.

Studerandeorganisationerna samlas till Studerandeforum årligen under hösten. Mellan forumen träffas organisationerna bland annat i samband med sina årsmöten.

Nästa Studerandeforum

Nästa ordinarie Studerandeforum ordnas hösten 2024 i Norge.

Nationella rapporter

Studerandeorganisationerna skriver nationella rapporter för att informera varandra om sin verksamhet två gånger om året. Den första rapporten sänds ut innan den 1 april och den andra rapporten i samband med Studerandeforum. Rapporterna behandlar de huvudsakliga frågorna som föreningen arbetar med utbildningspolitiskt, organisatoriskt, fackligt och lönepolitiskt och ger kortfattad information om föreningen och kontaktuppgifter till den.