Sektorn för grundskola kommer under verksamhetsåret 2018 att fokusera på NLS huvudtema Utbildningspolitiska reformer och lärarprofessionen. 

Danmark

Stig G Lund, BUPL
Lars Søgaard Jensen, BUPL
Jeanette Sjøberg, DLF
Bolette Larsen, DLF
Henrik Wisbech, FSL
Monica Lendal Jørgensen, FSL

Finland

Pamela Leka, FSL
Petri Kääriäinen, OAJ
Päivi Lyhykäinen, OAJ

Färöarna

Jacob Eli Olsen, FL

Grönland

Nive Egede Lund, IMAK

Island

Þorgerður Laufey Diðriksdóttir, KI
Hjördís Albertsdóttir, KI

Norge

Siri Skjæveland Lode, Utdanningsforbundet
Turid Buan Øfsti, Utdanningsforbundet
Nina Nordvik, Utdanningsforbundet

Sverige

Sara Svanlund, LR
Angelika Molander, Lärarförbundet
Lisa Heino, Lärarförbundet