Sektorn för grundskola kommer under verksamhetsåret 2020 att fokusera på NLS huvudtema Lärarna formar framtiden varje dag.

Danmark

Karen Boldt Aagaard, BUPL
Lars Søgaard Jensen, BUPL
Regitze Flannov, DLF
Bolette Larsen, DLF
Henrik Wisbech, FSL
Monica Lendal Jørgensen, FSL

Finland

Pamela Leka, FSL
Petri Kääriäinen, OAJ
Päivi Lyhykäinen, OAJ

Färöarna

Carl Eli N. Samuelsen, FL

Grönland

Bodil K. Schierbeck, IMAK

Island

Þorgerður Laufey Diðriksdóttir, KI
Hjördís Albertsdóttir, KI

Norge

Siri Skjæveland Lode, Utdanningsforbundet
Nina Nordvik, Utdanningsforbundet
Marit Himle Pedersen, Utdanningsforbundet

Sverige

Sara Svanlund, LR
Lisa Heino, Lärarförbundet
Sara Sundström, Lärarförbundet