Nyhetsbrev

NLS uppdaterar kontinuerligt nyheter-sidan på sin webbplats med aktuella fackliga och utbildningspolitiska nyheter från Norden. Vi ger också månatligen ut ett nyhetsbrev som samanfattar de viktigaste nyheterna på det fackliga och utbildningspolitiska området i Norden. Du kan prenumerera på nyhetsbrevet genom att fylla i formuläret.