Foto: Mattias Fagerholm, Läraren

NLS verksamhet leds av en styrelse bestående av medlemsorganisationernas högsta ledning. NLS representerar i kraft av sina medlemsorganisationer nästan 600 000 lärare och ledare.

Styrlesen sammanträder två gånger per kalenderår. Ordförande väljs enligt ett roterande system mellan NLS-länderna. Mötena hålls i ordförandelandet.

Under år 2023 arbetar styrelsen med temat Attraktionskraft för yrket och för organisationen i framtiden.

Styrelsen sammanträder nästa gång i Köpenhamn den 27-28 november 2023.

Mötesmaterial samt rapporter och presentationer hittar du under rubriken Möten.

NLS styrelse 2023

Danmark

Susanne Gerner Nielsen, BUPL
Elisa Rimpler, BUPL
Gordon Ørskov Madsen, DLF
Jesper Støier, DLF
Monica Lendal Jørgensen, FSL
Tomas Kepler, GL

Finland

Inger Damlin, FSL
Jenni Arnkil, OAJ
Lauri Hietalahti, OAJ
Katariina Kattelus, OAJ
Katarina Murto, OAJ
Riku Oras, OAJ
Anitta Pakanen, OAJ

Färöarna

Jacob Eli S. Olsen, FL
Jógvan Philbrow, FP
Birna Heinesen, YF

Grönland

Elna Heilmann, IMAK
Arnaq Brønlund, NPK

Island

Guðjón Hreinn Hauksson, KI
Jónína Hauksdóttir, KI
Magnús Þór Jónsson, KI

Norge

Mette Johnsen Walker, SL
Ingrid Convery, Utdanningsforbundet
Steffen Handal, Utdanningsforbundet
Terje Skyvulstad, Utdanningsforbundet
Hege Valås, Utdanningsforbundet
Lars Erik Wærstad, Utdanningsforbundet
Turid Buan Øfsti, Utdanningsforbundet

Sverige

Åsa Fahlén, Sveriges Lärare
Lena Durfors, Sveriges Lärare
Ina Eriksson, Sveriges Lärare
Maria Irving, Sveriges Lärare
Johanna Jaara Åstrand, Sveriges Lärare
Sara Svanlund, Sveriges Lärare