Foto: Mattias Fagerholm, Läraren

NLS verksamhet leds av en styrelse bestående av medlemsorganisationernas högsta ledning. NLS representerar i kraft av sina medlemsorganisationer nästan 600 000 lärare och ledare.

Styrlesen sammanträder två gånger per kalenderår. Ordförande väljs enligt ett roterande system mellan NLS-länderna. Mötena hålls i ordförandelandet.

Under år 2021 arbetar styrelsen med temat Utbildning en grund för ett välmående samhälle.

Styrelsen sammanträder nästa gång den 13-14 december.

Mötesmaterial samt rapporter och presentationer hittar du under rubriken Möten.

NLS styrelse 2021

Danmark

Elisa Rimpler, BUPL
Susanne Gerner Nielsen, BUPL
Gordon Ørskov Madsen, DLF
Bo Holmsgaard, DLF
Uffe Rostrup, FSL
Tomas Kepler, GL
Hanne Pontoppidan, Uddannelsesforbundet

Finland

Inger Damlin, FSL
Jenni Arnkil, OAJ
Helena Kahl, OAJ
Petri Kääriäinen, OAJ

Kalle Liuski, OAJ

Olli Luukkainen, OAJ
Anitta Pakanen, OAJ

Färöarna

Jacob Eli S. Olsen, FL
Jógvan Philbrow, FP
Olgar Danielsen, YF

Grönland

Birthe Therkildsen, IMAK
Arnaq Brønlund, NPK

Island

Haraldur Freyr Gíslason, KI
Anna Maria Gunnarsdóttir, KI
Ragnar Thor Petursson, KI

Norge

Mette Johnsen Walker, SL
Ingrid Convery, Utdanningsforbundet
Steffen Handal, Utdanningsforbundet
Terje Skyvulstad, Utdanningsforbundet
Hege Valås, Utdanningsforbundet
Lars Erik Wærstad, Utdanningsforbundet
Turid Buan Øfsti, Utdanningsforbundet

Sverige

Åsa Fahlén, LR
Andreas Mörck, LR
Lena Durfors, Lärarförbundet 
Ina Eriksson, Lärarförbundet
Maria Rönn, Lärarförbundet
Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet

Malin Tufvesson, Lärarförbundet