Foto: Mattias Fagerholm, Läraren

NLS verksamhet leds av en styrelse bestående av medlemsorganisationernas högsta ledning. NLS representerar i kraft av sina medlemsorganisationer nästan 600 000 lärare och ledare.

Styrlesen sammanträder två gånger per kalenderår. Ordförande väljs enligt ett roterande system mellan NLS-länderna. Mötena hålls i ordförandelandet.

Under år 2020 arbetar styrelsen med temat Lärarna formar framtiden varje dag.

Styrelsen sammanträder nästa gång den 2-3 november.

Mötesmaterial samt rapporter och presentationer hittar du under rubriken Möten.

NLS styrelse 2020

Danmark

Elisa Rimpler Bergmann, BUPL
Stig G. Lund, BUPL
Anders Bondo Christensen, DLF
Bo Holmsgaard, DLF
Uffe Rostrup, FSL
Tomas Kepler, GL
Hanne Pontoppidan, Uddannelsesforbundet

Finland

Inger Damlin, FSL
Jenni Arnkil, OAJ
Helena Kahl, OAJ
Petri Kääriäinen,OAJ

Kalle Liuski, OAJ

Olli Luukkainen, OAJ
Anitta Pakanen, OAJ

Färöarna

Jacob Eli S. Olsen, FL
Jógvan Philbrow, FP
Nikolina Olsen, YF

Grönland

Birthe Therkildsen, IMAK
, NPK

Island

Haraldur Freyr Gíslason, KI
Anna Maria Gunnarsdóttir, KI
Ragnar Thor Petursson, KI

Norge

Anne Finborud, SL
Ingrid Convery, Utdanningsforbundet
Steffen Handal, Utdanningsforbundet
Terje Skyvulstad, Utdanningsforbundet
Hege Valås, Utdanningsforbundet
Lars Erik Wærstad  , Utdanningsforbundet
Turid Buan Øfsti, Utdanningsforbundet

Sverige

Åsa Fahlén, LR
Andreas Mörck, LR
Ina Eriksson, Lärarförbundet 
Sixten Frixon, Lärarförbundet
Maria Rönn, Lärarförbundet
Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet

Malin Tufvesson, Lärarförbundet