NLS verksamhet leds av en styrelse bestående av medlemsorganisationernas högsta ledning. NLS representerar i kraft av sina medlemsorganisationer ca 600 000 lärare och ledare.

Styrlesen sammanträder två gånger per kalenderår. Ordförande väljs enligt ett roterande system mellan NLS-länderna. Mötena hålls i ordförandelandet.

Under år 2018 arbetar styrelsen med temat Utbildningspolitiska reformer och lärarprofessionen.

Styrelsen sammanträder nästa gång den 3-4 december på Frederiksdal Sinatur Hotel & Konference, i Kgs. Lyngby (nära Köpenhamn), Danmark.

Mötesmaterial samt rapporter och presentationer hittar du här.

NLS styrelse 2018

Danmark

Elisa Rimpler Bergmann, BUPL
Stig G. Lund, BUPL
Anders Bondo Christensen, DLF
Bo Holmsgaard, DLF
Uffe Rostrup, FSL
Annette Nordstrøm Hansen, GL
Hanne Pontoppidan, Uddannelsesforbundet

Finland

Christer Holmlund, FSL
Päivi Koppanen, OAJ
Petri Kääriäinen,OAJ
Olli Luukkainen, OAJ 
Anitta Pakanen, OAJ
Pasi Pesonen, OAJ

Färöarna

Heralvur Jacobsen, FL
Jógvan Philbrow, FP
Nikolina Olsen, YF

Grönland

Birthe Therkildsen, IMAK
Juliane H. Tobiassen, NPK

Island

Haraldur Freyr Gíslason 
KI Anna Maria Gunnarsdóttir, KI
Ragnar Thor Petursson, KI

Norge

Anne Finborud, SL
Ingrid Convery, Utdanningsforbundet
Steffen Handal, Utdanningsforbundet
Gro Hartveit, Utdanningsforbundet
Terje Skyvulstad, Utdanningsforbundet
Hege Valås, Utdanningsforbundet
Lars Erik Wærstad, Utdanningsforbundet

Sverige

Åsa Fahlén, LR
Lars Hallenberg, LR
Ina Eriksson, Lärarförbundet 
Robert Fahlgren, Lärarförbundet
Sixten Frixon, Lärarförbundet
Maria Rönn, Lärarförbundet
Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet