Foto: Mattias Fagerholm, Läraren

NLS verksamhet leds av en styrelse bestående av medlemsorganisationernas högsta ledning. NLS representerar i kraft av sina medlemsorganisationer nästan 600 000 lärare och ledare.

Styrlesen sammanträder två gånger per kalenderår. Ordförande väljs enligt ett roterande system mellan NLS-länderna. Mötena hålls i ordförandelandet.

Under år 2019 arbetar styrelsen med temat Framtidens utmaningar - lärarfackens roll?

Styrelsen sammanträder nästa gång den 28-29 november i Helsingfors.

Mötesmaterial samt rapporter och presentationer hittar du under rubriken Möten.

NLS styrelse 2019

Danmark

Elisa Rimpler Bergmann, BUPL
Stig G. Lund, BUPL
Anders Bondo Christensen, DLF
Bo Holmsgaard, DLF
Uffe Rostrup, FSL
Tomas Kepler, GL
Hanne Pontoppidan, Uddannelsesforbundet

Finland

Christer Holmlund, FSL
Jenni Arnkil, OAJ
Päivi Koppanen, OAJ
Petri Kääriäinen,OAJ
Olli Luukkainen, OAJ
Anitta Pakanen, OAJ

Färöarna

Jacob Eli S. Olsen, FL
Jógvan Philbrow, FP
Nikolina Olsen, YF

Grönland

Birthe Therkildsen, IMAK
Juliane H. Tobiassen, NPK

Island

Haraldur Freyr Gíslason, KI
Anna Maria Gunnarsdóttir, KI
Ragnar Thor Petursson, KI

Norge

Anne Finborud, SL
Ingrid Convery, Utdanningsforbundet
Steffen Handal, Utdanningsforbundet
Gro Hartveit, Utdanningsforbundet
Terje Skyvulstad, Utdanningsforbundet
Hege Valås, Utdanningsforbundet
Lars Erik Wærstad, Utdanningsforbundet

Sverige

Åsa Fahlén, LR
Andreas Mörck, LR
Ina Eriksson, Lärarförbundet 
Robert Fahlgren, Lärarförbundet
Sixten Frixon, Lärarförbundet
Maria Rönn, Lärarförbundet
Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet