Frgtmigej 2019

NLS arrangerar vartannat år en Sommarkurs för NLS-organisationernas förtroendevalda samt fackligt intresserade medlemmar i något av de nordiska länderna. Medlemsorganisationerna utser själva vem som ska delta i Sommarkursen. Målgruppen är väldigt bred. Det är dock önskvärt att deltagarna har någon facklig bakgrund eller kännedom om facklig verksamhet. 

Nästa sommarkurs arrangeras i Finland 2025.