NLS-organisationernas kanslichefer och kontaktpersoner fungerar som kontaktpersoner mellan NLS och de enskilda organisationerna i det löpande arbetet.

Kanslichefer och kontaktpersoner

Namn Organisation
Casper Arnsbo Poulsen BUPL
Jesper Støier DLF
Morten Bayer GL
Pia Bønning Frie Skolers Lærerforening
Jan-Mikael Wikström Finlands Svenska Lärarförbund
Iisa Koistinen OAJ
Jacob Eli S. Olsen FL
Sanna á Løgmansbø FP
Tina K. Jakobsen YF
Sigrid Dahl IMAK
Arnaq Brønlund NPK
Hannes Thorsteinsson KI
Mette Johnsen Walker SL
Lars Erik Wærstad Utdanningsforbundet
Andreas Mörck Sveriges Lärare
Lena Durfors Sveriges Lärare
Linnéa Plöen Casterud Sveriges Skolledare