Nordiska Lärarorganisationers Samråd är en sammanslutning av fackliga lärarorganisationer i Norden. I stadgarna stipuleras bla. samrådets ändamål, organisering och hur man blir medlem. Stadgarna trädde i kraft den 1 december 2005 och finns att läsa i sin helhet här.