NLS internationella möte ordnas nästa gång 25-26 januari 2024 i Finland.

Arbetsgrupper

Inom ramarna för NLS arbetar arbetsgruppen för Internationella sekreterare. Övriga arbetsgrupper kan tillsättas av styrelsen vid behov.

Deltagare i internationella mötet

Casper Arnsbo Poulsen

BUPL

Tore Asmussen 

DLF

Dorte Lange 

DLF

Jasper Holm

GL

Jenni Arnkil

OAJ

Katja Järvinen

OAJ

Rune Fimreite

Utdanningsforbundet

Ole Otterstad

Utdanningsforbundet

Hildegunn Øye

Utdanningsforbundet

Eva Elmstedt Frisk

Sveriges Lärare

Ina Eriksson

Sveriges Lärare

Robert Gustafson

Sveriges Lärare

Joakim Olsson

Sveriges Lärare