NLS internationella möte ordnas nästa gång 18-19 januari 2022 i Stockholm.

Arbetsgrupper

Inom ramarna för NLS arbetar arbetsgruppen för Internationella sekreterare. Övriga arbetsgrupper kan tillsättas av styrelsen vid behov.

Deltagare i internationella mötet

Om du vill skicka e-post till alla internationella sekreterare kan du använda adressen nls.internationell(a)oaj.fi.

Karen Boldt Aagaard

BUPL

Tore Asmussen 

DLF

Dorte Lange 

DLF

Flemming Sørensen

DLF

Anders Pors

GL

Jenni Arnkil

OAJ

Rune Fimreite

Utdanningsforbundet

Ole Otterstad

Utdanningsforbundet

Hildegunn Øye

Utdanningsforbundet

Katariina Treville

LR

Eva Elmstedt Frisk

Lärarförbundet

Ina Eriksson

Lärarförbundet

Robert Gustafson

Lärarförbundet

Joakim Olsson

Lärarförbundet