NLS internationella möte ordnades senast 25-26 januari 2024 i Finland.

Arbetsgrupper

Inom ramarna för NLS arbetar arbetsgruppen för Internationella sekreterare. Övriga arbetsgrupper kan tillsättas av styrelsen vid behov.

Deltagare i internationella mötet

Mette Pjengaard BUPL
Tore Asmussen  DLF
Kristina Aaltonen  DLF
Jasper Holm GL
Jenni Arnkil OAJ
Katja Järvinen OAJ
Rune Fimreite Utdanningsforbundet
Ole Otterstad Utdanningsforbundet
Harald Skulberg Utdanningsforbundet
Astrid Thomasssen  Utdanningsforbundet
Ingrid Convery Utdanningsforbundet
Eva Elmstedt Frisk Sveriges Lärare
Ina Eriksson Sveriges Lärare
Joakim Olsson Sveriges Lärare
Robert Gustafson Sveriges Lärare