NLS internationella möte ordnas nästa gång 17-18 januari 2019 i Danmark.

Arbetsgrupper

Inom ramarna för NLS arbetar arbetsgruppen för Internationella sekreterare. Övriga arbetsgrupper kan tillsättas av styrelsen vid behov.

Deltagare i internationella mötet

Om du vill skicka e-post till alla internationella sekreterare kan du använda adressen nls.internationell(a)oaj.fi

Marcus Balslev

BUPL

Stig G Lund

BUPL

Tore Asmussen

DLF

Dorte Lange

DLF

Hans Laugesen

GL

Flemming Sørensen

DLF

Jenni Arnkil

OAJ

Rune Fimreite

Utdanningsforbundet

Yaw Frimpong

Utdanningsforbundet

Ole Otterstad

Utdanningsforbundet

Hildegunn Øye

Utdanningsforbundet

Eva Elmstedt Frisk

Lärarförbundet

Ina Eriksson

Lärarförbundet

Robert Gustafson

Lärarförbundet

Joakim Olsson

Lärarförbundet