NLS uppgift är att främja samarbetet i för medlemsorganisationerna gemens­amma intressen. NLS erbjuder lärarna i Norden information om grannländernas utbildningssystem och arbetsmarknadspolitik och om de olika nordiska lärarorganisationernas organisation och verksamhet samt en direkt påverkningskanal till det praktiska samarbetet. NLS erbjuder också sina medlemmar en arena för nordiskt samarbete och jämförelseanalyser i syfte att främja organisationernas nationella fackliga verksamhet och i syfte att ge relevant kunskap och praktiska verktyg för den nationella intressebevakningen lärarna till fromma.

NLS är en intresseorganisation, en sakkunningorganisation och en serviceorganisation.

Under 2023 arbetar NLS kring temat Attraktionskraft för yrket och för organisationen i framtiden.

NLS verksamhetsplan för 2023 hittar du här.