Nordiska lärarorganisationers samråd NLS' uppgift är att aktivt verka för att skapa förutsättningar för informations- och erfarenhetsutbyte mellan medlemsorganisationerna. Genom informations- och erfarenhetsutbyte, dialog och samarbete stärks den nordiska påverkan i utbildningsfrågor, professions- och villkorsfrågor, samtidigt som den enskilda medlemsorganisationen och NLS kan utnyttja erfarenhetsutbytet i sin egen verksamhet.

Här kan du bekanta dig med NLS strategi.