Kontakta NLS kansli

NLS
Järnvägsmannagatan 6
FI - 00520 HELSINGFORS

Anders Rusk
Generalsekreterare

+358-40-5083 268
anders.rusk(at)oaj.fi

Maria Julin-Anderson
Medarbetare

+358-20-7489 686
maria.julin-anderson(at)oaj.fi

NLS kansli finns i Böle i Helsingfors. Besöksadressen är Klockbron 7 / Kellosilta 7.