NLS ordnar vartannat år ett gemensamt sektormöte. Om det gemensamma sektormötet är riktat till en större krets än bara sektormedlemmar har vi valt att kalla mötet sektorkonferens, och då finns all information och allt material rörande sektorkonferensen här eller under Konferenser-Övriga konferenser och möten.