NLS styrelse beslöt på sitt höstmöte att ersätta 2018 års gemensamma sektormöte med en konferens om utbildningspolitiska reformer i Norden. Målet med konferensen är att med en bred deltagarskara byta erfarenheter och ta ställning till de utbildningspolitiska reformer som varit i fokus under årets olika möten i NLS.

Konferensen arrangerades 10-11 oktober 2018 på Sinatur Hotel Frederiksdal i utkanten av Köpenhamn.

Du hittar information och material rörande konferensen här eller under Konferenser-Övriga konferenser och möten.