NLS' uppgift i det internationella lärarsamarbetet är i första hand samordning och förmedling av erfarenheter. Genom våra representanter i EI och ETUCE sker erfarenhetsutbytet huvudsakligen vid styrelsemöten men också vid de delegationsmöten NLS anordnar, samt vid behov under sektorsmötena.

Education International

Education International (EI) är världens största globala fackliga organisation. EI har 402 medlemsorganisationer från 173 länder och representerar närmare 30 miljoner lärare och anställda inom utbildning i hela världen och i alla utbildningsområden.

ETUCE

ETUCE är en autonom organisation inom EI:s Pan-Europeiska struktur.

Mer om EI: www.ei-ie.org

Nordens fackliga Samorganisation, NFS

NFS är samarbetsorganet för de fackliga centralorganisationerna i Norden. Organisationen har 15 medlemsorganisationer och representerar över 9 miljoner fackligt anslutna medlemmar i Norden.

På utbildningsområdet agerar NLS tillsammans med NFS inom yrkessekretariatens ram.

Mer om NFS: www.nfs.net

Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet

NLS följer även aktivt med arbetet i Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet, och strävar till att påverka arbetet och jobbar för att nordiska värderingar förs in i utbildningspolitiken.

Mer om Nordiska radet och ministerrådet: www.norden.org