Nordiska ministerrådets civilsamhällsnätverk

Det nordiska civilsamhällsnätverket består av representanter från nationella och nordiska civilsamhällsorganisationer. Det nordiska civilsamhällsnätverket delas in i tre undergrupper utifrån visionens tre strategiska prioriteringar: ett grönt Norden, ett konkurrenskraftigt Norden och ett socialt hållbart Norden.

Uppdragsbeskrivning för det nordiska civilsamhällsnätverket är att utgöra en plattform för samverkan med Nordiska ministerrådet och med de civilsamhällsorganisationer som ingår i nätverket. Det nordiska civilsamhällsnätverkets roll bör utvecklas utifrån gemensamt identifierade behov och önskemål. Utgångspunkten här ligger i genomförandet av Vår vision 2030 och handlingsplanen för 2021–2024.

NLS representeras i nätverket av generalsekreterare Christer Holmlund.

Här kan du läsa mer.