Målgruppen för förbundsseminariet är NLS-organisationernas förbundsledningar och högre tjänstemän samt förbundens handläggare på sakområdet. Förbundsseminariet arrangeras vartannat år.

Datum för nästa förbundsseminarium är 27-28.9.2022. Seminariet hålls i Island.