Målgruppen för förbundsseminariet är NLS-organisationernas förbundsledningar och högre tjänstemän samt förbundens handläggare på sakområdet. Förbundsseminariet arrangeras vartannat år.