Danmark

Bjørn Hansen, DLF
Morten Bayer, GL
Bodil-Marie Gade, GL

Finland

Sabina Lindholm-Järvinen, FSL
Mirjami Lehikoinen, OAJ
Lauri Hietalahti, OAJ
Tuomo Laakso, OAJ

Färöarna

Birna Heinesen, YF

Island

Guðjón H. Hauksson , KI

Norge

Thom Jambak, Utdanningsforbundet
Astrid Sund, Utdanningsforbundet
Terje Vilno, Utdanningsforbundet

Sverige

Svante Tideman, Sveriges Lärare
Mats G. Andersson, Sveriges Lärare