Sektorn för gymnasie- och yrkesutbildning kommer under verksamhetsåret 2018 att fokusera på NLS huvudtema Utbildningspolitiska reformer och lärarprofessionen. Sektorn kommer under verksamhetsåret ha ett möte i Köpenhamn 3-4 maj.

Danmark

Bjørn Hansen, DLF
Morten Bayer, GL
Peter Hall, GL
Christoffer Jørgensen, HL
Tina Bøgehave Christiansen, Uddannelsesforbundet
Morten Bay, Uddannelsesforbundet

Finland

Sabina Lindholm, FSL
Olavi Arra, OAJ
Päivi Koppanen, OAJ
Inkeri Toikka, OAJ

Färöarna

Nikolina Olsen, YF

Island

Steinunn Inga Ottarsdóttir, KI
Guðriður Arnardóttir, KI

Norge

Thom Jambak, Utdanningsforbundet
Astrid Sund, Utdanningsforbundet
Terje Vilno, Utdanningsforbundet

Sverige

Svante Tideman, LR
Patrik Ribe, Lärarförbundet
Maria Rönn, Lärarförbundet