Sektorn för gymnasie- och yrkesutbildning kommer under verksamhetsåret 2021 att fokusera på NLS huvudtema Utbildning en grund för ett välmående samhälle.  

Danmark

Bjørn Hansen, DLF
Morten Bayer, GL
Peter Hall, GL
Morten Bay, Uddannelsesforbundet
Tina Bøgehave Christiansen, Uddannelsesforbundet

Finland

Sabina Lindholm-Järvinen, FSL
Eira Bani, OAJ
Helena Kahl, OAJ
Tuomo Laakso, OAJ

Färöarna

..., YF

Island

Guðjón H. Hauksson , KI

Norge

Thom Jambak, Utdanningsforbundet
Astrid Sund, Utdanningsforbundet
Terje Vilno, Utdanningsforbundet

Sverige

Svante Tideman, LR
Erika Bäck, Lärarförbundet
Patrik Ribe, Lärarförbundet