Sektorn för gymnasie- och yrkesutbildning kommer under verksamhetsåret 2019 att fokusera på NLS huvudtema Framtidens utmaningar - lärarfackens roll?  

Danmark

Bjørn Hansen, DLF
Morten Bayer, GL
Peter Hall, GL
Tina Bøgehave Christiansen, Uddannelsesforbundet
Morten Bay, Uddannelsesforbundet

Finland

Sabina Lindholm, FSL
Olavi Arra, OAJ
Päivi Koppanen, OAJ
Inkeri Toikka, OAJ

Färöarna

Nikolina Olsen, YF

Island

Steinunn Inga Ottarsdóttir, KI
Guðjón H. Hauksson, KI

Norge

Thom Jambak, Utdanningsforbundet
Astrid Sund, Utdanningsforbundet
Terje Vilno, Utdanningsforbundet

Sverige

Svante Tideman, LR
Patrik Ribe, Lärarförbundet
Erika Bäck, Lärarförbundet