Sektorn för gymnasie- och yrkesutbildning kommer under verksamhetsåret 2022 att fokusera på NLS huvudtema Hållbart lärarliv och undervisning för ett hållbart samhälle.  

Danmark

Bjørn Hansen, DLF
Morten Bayer, GL
Peter Hall, GL

Finland

Sabina Lindholm-Järvinen, FSL
Eira Bani, OAJ
Lauri Hietalahti, OAJ
Tuomo Laakso, OAJ

Färöarna

Birna Heinesen, YF

Island

Guðjón H. Hauksson , KI

Norge

Thom Jambak, Utdanningsforbundet
Astrid Sund, Utdanningsforbundet
Terje Vilno, Utdanningsforbundet

Sverige

Svante Tideman, LR
Erika Bäck, Lärarförbundet
Patrik Ribe, Lärarförbundet