Definition

Ett forum för ledare från alla pedagogiska områden och skolformer i medlemsorganisationera.

Uppgift

Ledarforums uppgift är att utgöra en mötesplats, och ett diskussionsforum för ledarna i NLS medlemsorganisationer och främja informations- och erfarenhetsutbytet ledarna emellan.

Sammansättning

NLS medlemsorganisationer fattar var för sig, beslut om sin representation i Ledarforum.

Ansvarsfördelning

Sammankallande utses en gång per år från organisationerna i det land som är i tur att ordna Ledarforum.
Ansvaret för den löpande verksameheten i Ledarforum åvilar generalsekreteraren samt organisationen eller organisationerna som ansvarar för att ordna Ledarforum.

Ekonomi

Kostnader för deltagande i Ledarforum bestrids av den egna organisationen.

Mötet

Ledarforum samlas en gång per år.