Tomas Kepler har valts till ny ordförande för GL från 1:a januari 2019. Asger Boe Wille och Anders Frikke kommer att fungera som vice ordörande.

Lærerstuderendes Landskreds valde i helgen Rasmus Holme Nielsen till ny ordförande från den första februari. 

Storbritanniens statsminister Theresa May talade inför Nordiska rådet i Oslo den 30 oktober. May var tydlig med att samarbetet med Norden både ska fortsätta och stärkas när Storbritannien lämnar EU. 

Foto: Lärarförbundet

Johanna Jaara Åstrand  fick förnyat förtroende och kommer att leda styrelsens arbete för de kommande fyra verksamhetsåren.  Maria Rönn omvaldes till första vice ordförande och Robert Fahlgren till andre vice ordförande.

NLS - Studerandeforum arrangerades i år den 12-14.10 i Köpenhamn. Köpenhamn visade sig från sin soligaste sida och det gjorde de nordiska lärarstuderanderepresentanterna också. De danska studerandeorganisationerna PLS -Pædagogstuderendes Landssammenslutning och LL- Lærerstuderendes Landskreds var denna gång värdar för forumet och skötte det med glans.

NLS sektormedlemmar och andra av medlemsorganisationerna valda representanter samlades till konferens i Lyngby, Danmark 10-11 oktober.

Mötet öppnades av NLS ordförande Anders Bondo Christensen som tog upp hur viktigt det är med erfarenhetsutbyte mellan organisationerna i Norden.

Efter utdragna förhandligar har lärarfacken och SKL ingått ett nytt 3-årigt avtal för lärare anställda inom kommun, landsting och Sobona (tidigare Pacta)Erfarenhet och kompetens ska premieras vid lönesättning och målet är att försöka minska sjukantalet och förbättra arbetsmiljön på varje arbetsplats.  

Välkommen till NLS nya webbsida!

NLS styrelse godkände i november verksamhetsplanen för 2018. I verksamhetsplanen stod att vi under verksamhetsåret inleder planeringen av en ny moderniserad webbsida för NLS. Nu är den nya webbsidan klar och vi hoppas att ni kommer att tycka att den är ändamålsenlig. Webbsidan planerades och gjordes av SydWeb Ab.

Olli Luukkainen omvaldes idag som ordförande för OAJ för en ny fyraårsperiod. Luukkainen har varit ordförande för OAJ sedan 2010.

Den 7-8 maj samlades NLS styrelse till vårmöte i Vejle, Danmark. Förutom stadgeenliga ärenden stod ett upplägg och diskussion om aktuella utbildningsreformer i Norden på programmet. Ordförande för OECD:s initiativ Education 2030, Jorn Skovsgaard från det danska undervisningsministeriet, inledde om internationella trender i skolreformer, varpå deltagarna fick möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter kring reformerna.

Sektorn för gymnasie- och yrkesutbildning höll möte i Köpenhamn 3-4 maj. Mötet behandlade reformprocesser i Danmark, digital bildning, aktuella utbildningspolitiska frågor i Danmark och de mycket aktuella avtalsförhandlingarna i Danmark.

Formanden for Forhandlingsfællesskabet og forhandlingsleder på det kommunale område, Anders Bondo Christensen, udtaler: "Vi har fundet en løsning på de tre hovedknaster, som vi har arbejdet hårdt på de seneste måneder: Løn, lærernes arbejdstid og spisepausen.

NLS sektor för grundskola möttes i Köpenhamn den 19-20 april. Mötesdeltagarna deltog också i en sympatiyttring för de danska lärarna utanför Forligsinstitutionen under fredagsförmiddagen.
Ledamöterna i sektorn för förskola och fritidshem höll möte på BUPL i Köpenhamn 8-9 mars.

Arbetsgivarna har hotat med lockout för hela den offentliga sektorn från och med den 10 april, ifall en överenskommelse inte nås innan dess.