Det var en god nyhet som nådde oss när vi i början på hösten 2018 fick höra att Finland utsetts till värdland för International Summit on the Teaching Profession 2019. Det var någonting vi i Undervisningssektorns Fackorganisation, OAJ hade lobbat för långt tidigare utan att lyckas. Vi är stolta att för ett så celebert sällskap få visa upp vårt kunnande både på utbildningssidan och vår kunskap att arrangera konferenser som denna.

Education International (EI) har kommit med ett uttalande i vilket man vill visa sitt stöd för studerande som engagerar sig för miljön.

EI:s uttalande kan du läsa här.

Norden största mässa för utbildning, EDUCA-mässan, ordnas i Mässcentret i Helsingfors 25-26 januari. Årets tema är Undervisning – kommunikation och växelverkan. 

Hundratals unga demonstrerade för klimatsmarta beslut utanför riksdagshuset i Helsingfors.

Maria Guthke säger att den viktigaste fokusfrågan att driva under 2019 är lärarbristen. Personligen vill hon dessutom stärka det nordiska samarbetet med andra lärarstudentorganisationer och öka Lärarförbundet Students närvaro på lärosätena.

Hela BUPL:s politiska ledning blev under BUPL:s kongress förra veckan omvald för ytterligare en två-årsperiod.

NLS styrelse valde under sitt höstmöte i Lyngby, Danmark, OAJ:s ordförande Olli Luukkainen till ordförande för år 2019. Finland tar över ordförandeskapet av Danmark. Finland kommer under sitt ordförandeskap att betona teman som lärarnas och hela skolans välmående och digitaliseringens inverkan på undervisningen under temat Framtidens utmaningar – lärarfackets roll?

Tusentals australiska elever protesterar idag mot bristande klimatpolitik. 

Tomas Kepler har valts till ny ordförande för GL från 1:a januari 2019. Asger Boe Wille och Anders Frikke kommer att fungera som vice ordörande.

Lærerstuderendes Landskreds valde i helgen Rasmus Holme Nielsen till ny ordförande från den första februari. 

Storbritanniens statsminister Theresa May talade inför Nordiska rådet i Oslo den 30 oktober. May var tydlig med att samarbetet med Norden både ska fortsätta och stärkas när Storbritannien lämnar EU. 

Foto: Lärarförbundet

Johanna Jaara Åstrand  fick förnyat förtroende och kommer att leda styrelsens arbete för de kommande fyra verksamhetsåren.  Maria Rönn omvaldes till första vice ordförande och Robert Fahlgren till andre vice ordförande.

NLS - Studerandeforum arrangerades i år den 12-14.10 i Köpenhamn. Köpenhamn visade sig från sin soligaste sida och det gjorde de nordiska lärarstuderanderepresentanterna också. De danska studerandeorganisationerna PLS -Pædagogstuderendes Landssammenslutning och LL- Lærerstuderendes Landskreds var denna gång värdar för forumet och skötte det med glans.

NLS sektormedlemmar och andra av medlemsorganisationerna valda representanter samlades till konferens i Lyngby, Danmark 10-11 oktober.

Mötet öppnades av NLS ordförande Anders Bondo Christensen som tog upp hur viktigt det är med erfarenhetsutbyte mellan organisationerna i Norden.

Efter utdragna förhandligar har lärarfacken och SKL ingått ett nytt 3-årigt avtal för lärare anställda inom kommun, landsting och Sobona (tidigare Pacta)Erfarenhet och kompetens ska premieras vid lönesättning och målet är att försöka minska sjukantalet och förbättra arbetsmiljön på varje arbetsplats.