Den 5 oktober varje år firas Världslärardagen, instiftad av Unesco.

Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur vill stärka nordisk undervisning i skolan genom ett nytt förslag.

Nordiska ministerrådet vill göra Norden till den mest hållbara och integrerade region i världen till 2030

Ordförandena för Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledare har träffats för att undersöka möjligheterna till en gemensam facklig omorganisering

Mette Johnsen Walker har valts till ny ordförande för Skolenes landsforbund 1.8.2021. Hon efterträder Anne Finborud som avgår med pension.

En utredning gjord vid Lärarnas Riksförbund föreslår att det bildas en facklig organisation för lärare, Sveriges Lärare.

Nordens dag firas den 23 mars till minne av Helsingforsavtalet som undertecknades 1962 och som utgör grunden för det nordiska samarbetet.

Coronavaccineringen av lärare och personal i skolor och daghem måste påskyndas. Det kräver Olli Luukkainen, ordförande för Undervisningssektorns fackorganisation OAJ och Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet i Sverige, i ett gemensamt ställningstagande.

Ett förhandlingsresultat har uppnåtts för de statligt och kommunalt anställda i Danmark för de kommande tre åren. Högsta prioritet var att säkra reallönen under den kommande perioden.

"I processen att närma sig Lärarnas riksförbund har Lärarförbundets styrelse begärt utträde ur tjänstemännens centralorganisation TCO", skriver arbetsvarlden.se.

Foto: Ulrik Jantzen

Elisa Rimpler blev utan motkandidater omvald att leda BUPL för de följande två åren.

Caroline Holdflod Nørgaard tar över som ordförande efter Rasmus Holme Nielsen från mitten av januari.

I Finland föreslås läroplikten utvidgas till 18 års ålder och utbildningen på andra stadiet bli avgiftsfri, skriver Läraren.

Gordon Ørskov Madsen valdes till ny ordförande på Danmarks Lærerforenings kongress den 23 september. Ørskov Madsen tar över efter Anders Bondo Christensen som efter 18 år på posten hade meddelat att han inte ställer upp för omval.