Caroline Holdflod Nørgaard tar över som ordförande efter Rasmus Holme Nielsen från mitten av januari.

I Finland föreslås läroplikten utvidgas till 18 års ålder och utbildningen på andra stadiet bli avgiftsfri, skriver Läraren.

Gordon Ørskov Madsen valdes till ny ordförande på Danmarks Lærerforenings kongress den 23 september. Ørskov Madsen tar över efter Anders Bondo Christensen som efter 18 år på posten hade meddelat att han inte ställer upp för omval.

Lärarnas Riksförbund har omvalt såväl förbundsordförande Åsa Fahlén som 1:a vice ordförande Svante Tideman och 2:a vice ordförande Sara Svanlund.

Olgar Danielsen har tagit över som orförande för YF Miðnám efter Nikolina Olsen.

Arnaq Brønlund har från den första augusti tagit över som ordförande för N.P.K. efter Juliane H. Tobiassen.

Inger Damlin är utbildad klass-, ämnes-, invandrar- och speciallärare och har sedan 2016 jobbat som rektor för Korsholms högstadium.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet har haft sitt första digitala landsmöte. Under mötet valdes Elise Håkull Klungtveit till ny ordförande och hon tar över efter Frank Aleksander Bræin. Iril Myvang Gjørv valdes till ny vice ordförande.

Christer Holmlund har tagit över som generalsekreterare för NLS från första maj. Han efterträder Anders Rusk som avgår med pension efter tio förtjänstfulla år på posten.

Nordiska ministerrådets informationstjänst Info Norden har sammanställt information om de nordiska myndigheternas rekommendationer och annan officiell information om coronaviruset i Norden.

Erfarenhetsutbytet och de nordiska aktiviteterna inom NLS 2020 skjuts fram på grund av den situation som coronaviruset gett upphov till.

Nordens dag firas den 23 mars till minne av Helsingforsavtalet som undertecknades 1962 och som utgör grunden för det nordiska samarbetet.

I maj beslutas om styrelserna för Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund får mandat att utreda och ta fram ett förslag på ett nytt lärarfack.

Den två dagar långa utbildningsmässan Educa, som i år firade 25 år, slog nytt publikrekord med drygt 19 300 besökare. Årets tema var välmående och förutom programpunkterna kring välmående diskuterades bland annat utbildningpolitik, en förlängning av läroplikten och de pågående arbetsmarknadsförhandlingarna.