NLS sektor för grundskola möttes i Köpenhamn den 19-20 april. Mötesdeltagarna deltog också i en sympatiyttring för de danska lärarna utanför Forligsinstitutionen under fredagsförmiddagen.
Ledamöterna i sektorn för förskola och fritidshem höll möte på BUPL i Köpenhamn 8-9 mars.

Arbetsgivarna har hotat med lockout för hela den offentliga sektorn från och med den 10 april, ifall en överenskommelse inte nås innan dess.

En strejk bland alla offentligt anställda är varslad i vår i Danmark. Strejken berör en utvald del av de offentligt anställda och börjar tidigast den 4 april, såvida man inte kommer fram till ett avtal innan dess. Kraven som de offentligt anställda delar: - de anställda vill ha ett förhandlat avtal gällande arbetstiden, istället för lagstiftade avtal, - betald lunchpaus, staten vill dra bort motsvarande en halv timmes lön (som motsvarar lunchpausen) från lönen, - lönen, som bör följa löneutvecklingen för privat anställda. De offentligt anställda befarar att arbetsgivarna svarar med lockout. Läs mer på: www.bupl.dk, www.dlf.org, www.uddannelsesforbundet.dk, www.hl.dk, www.gl.org, www.fsl.dk.

Parterna i tvisten som gällde universiteten har godkänt det förlikningsförslag som gavs i går kväll. Det blir alltså ingen strejk i morgon vid sex universitet och deras övningsskolor. Du kan läsa mer på http://www.oaj.fi/cs/oaj/public_sv

Det förlikningsförslag som har lagts fram i arbetstvisten inom privata socialservicebranschen har godkänts av alla parter. Det här innebär att den planerade strejken som skulle ha börjat på onsdagen i många privata daghem inhiberas. Också förbudet mot övertidsarbete och arbetspassbyte upphävs omedelbart. Läs mer på http://www.oaj.fi/cs/oaj/public_sv

I Finland och Danmark försiggår just nu svåra förhandlingar som gäller lärarna. I båda länderna kämpar lärarna och lärarorganisationerna för sina arbetsvillkor. I Finland har man nått resultat på kommun och stat men i den privata sektorn har man gett tre strejkvarsel. I Danmark förhandlar man just nu intensivt på det statliga området och hoppas få ett resultat som tillfredsställer lärarna ekonomiskt. Utöver detta hoppas man på lärarsidan naturligtvis på resultat gällande lärarnas arbetstid, som via en lockout fördes in i lag 2013. Lärarna i Danmark har som mål att få ett förhandlingsbart arbetstidsavtal liknande det tidigare. Du kan följa med läget på vår nyhetssida under fliken Nyheter.

Amerikanen David Edwards har valts till ny generalsekreterare för EI efter Fred van Leeuwen. Edwards har innehaft positionen som vice generalsekreterare sedan 2011 och har lett EI:s arbete inom utbildningspolitik, anställningsförhållanden, forskning och kommunikation. Du kan läsa mer på: https://ei-ie.org/en/detail/15661/education-international-names-new-general-secretary.

Mera information finns på http://pedagogfelag.fo/ti-indi/her-er-semjan-og-lonartalvurnar.

Føroya Pedagogfelags styrelse konstaterar att löneförhandlingarna med arbetsgivarna har gått i stå efter att båda parter förkastat ett medlingsförslag tidigare denna månad. FP varslade då om arbetsnedläggelse för ledare, chefer vid sociala institutioner och koordinatorer och de lade ner sina arbeten, varpå den kommunala arbetsgivarföreningen varslade om lockout för alla som arbetar i förskolan. FP har i sin tur varslat om arbetsnedläggelse för alla medlemmar som arbetar inom det socialpedagogiska området och arbetsnedläggelsen träder i kraft den 16 december.

Føroya Pedagogfelag har varslat om strejk från och med tisdag 12 december. I första omgången gäller det alla FP:s medlemmar i chefsställning. FP:s huvudkrav har varit lika utbildning, lika lön (#líkaútbúgvinglíkaløn).

Bild: OAJ
Bild: OAJ

De yrkesutbildande skolornas huvudman Hyria i Hyvinge- och Riihimäkiområdet kringgår förordningar och avtalsbestämmelser genom att ersätta professionella lärare med handledare. Undervisningssektorns fackorganisation OAJ kräver att Hyrias styrelse vidtar omedelbara åtgärder för att rätta till den uppkomna situationen. För att förstärka sina krav marscherade den yrkesutbildande skolan Hyrias lärare ut från sina arbetsplatser idag 4.12. kl. 12.00. Lärarna godkänner inte att arbetsgivarna med hänvisning till ekonomiska orsaker ersätter lärarnas arbete med handledararbete. Hyria äventyrar studerandenas rätt till undervisning Enligt den skrivelse som Hyrias lärarförening skrivit har man förbigått lärarnas professionella expertis och som följd av detta får studerandena mindre undervisning, stöd och handledning av professionella lärare. Detta leder i sin tur till att den yrkesutbildning som ges lider i kvalitet och att målet om individuella lärostigar äventyras. Handledarna tillåts ansvara för undervisningsgruppen självständigt flera timmar i veckan utan närvaro av professionell lärare. De unga blir på så vis utan undervisning, fastän man enligt läsordningen kan tro att det är fråga om lärarledda lektioner. OAJ har förhandlat för att lösa den uppkomna tvisten hela hösten, men skolans ledning har inte ändrat sig. Enligt ordförande Olli Luukkainen undergräver Hyrias ledning undervisningens kvalitet. Det här går inte! Skolan måste genast blåsa av spelet, säger Luukkainen. Vill ni att Hyria skall bli Finlands sämsta yrkesutbildande skola? frågar Luukkainen. Arbetsgivaren kringgår bestämmelser och förordningar Enligt Hyrias lärare vill arbetsgivaren ersätta professionella, utbildade lärares undervisning med fördelaktigare handledningsarbete. Utöver detta kräver arbetsgivaren att lärarna skall förbereda och coacha handledarna för det arbete som lärarna tidigare utförde med sina studerande. Enligt statuterna ansvarar lärarna för studerandena, undervisningsgrupperna och resultatet av undervisningen. En handledare kan som lärarens par handleda en enskild studerande när denne praktiserar. Att undervisa en grupp kräver dock alltid pedagogisk expertis.

NLS styrelse samlades till höstmöte i Sigtuna den 29-30 November. Under mötet fick deltagarna lyssna till Sveriges utbildningsminister Gustav Fridolin som i ett anförande gav regeringens syn på kommersialiseringens effekter på likvärdigheten, och Johan Ernestam från Lärarförbundet och Olof Lundborg från Lärarnas Riksförbund som presenterade Likvärdighetsagendan.

Foto: IMAK
Foto: IMAK

Ny ordförande för IMAK för nästa fyraårsperiod blir Birthe Therkildsen som tar över efter ordförande Karl Frederik Danielsen.

Foto: KI
Foto: KI

Ragnar Þór vann ordförandevalet med 56,3% av rösterna. Han tar över ordförandeskapet vid KI:s kongress i april nästa år, efter Thordur A. Hjaltested som fungerat som ordförande sedan 2011.