Från vänster Ann Mari Milo Lorentzen, Geir Røsvoll och Thom Bjørnar Jambak. Foto: Tom Egil Jensen

Utdanningsforbundet har under sitt Landsmøte 6-9.11.2024 valt Geir Røsvoll till ordförande, Ann Mari Milo Lorentzentill första vice ordförande och Thom Bjørnar Jambak till andra vice ordförande. Den nya ledartrion inleder sitt arbete 1.1.2024.

Läs mera ...