NLS Ledarforum vill skicka en varm och hjärtlig hälsning till alla lärare på Lärardagen från Köpenhamn.

I dag samlas skolledare i Norden kring temat ”Ledarnas psykiska arbetsmiljö – fackligt inflytande och påverkan”.
Under de två dagar vi samlas finns följande på agendan: Chefers och skolledares psykiska arbetsmiljö – hur arbetar man med det i Danmark? Varför vågar inte ledare prata om sin skam? (Ledarskapsskam är en känsla av att vara otillräcklig som ledare) och Digitala trakasserier – ledarens roll i förebyggande och hantering av dem.

Det första fysiska mötet sedan pandemin ger också möjlighet till att skapa nya nätverk, och är ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte.