Bakgrunden till denna utredning ligger i det nätverket (NLS utredningsnätverk)

som grundades i NLS hösten 2022. Denna rapport är den första utredning som nätverket sammanställt och berör tillgången på behöriga lärare och förskollärare.

Undersökningen har sammanställts av Sveriges Lärare och Utdanningsforbundet. Rapporten är skriven på engelska, dels på grund av att den skulle ha ett gemensamt språk, dels med tanke på att den på detta sätt kan presenteras utanför Norden.

Presentationen kan du läsa här: Teacher Shortage in the Nordic Countries.