Det första nordiska toppmötet mellan ministrar (representanter för ministerier) med ansvarsområde i dagvård, utbildning och forskning och ordförande för NLS medlemsorganisationer ordnades den 3 maj 2023 i Reykjavik i Island.

Ministeriet för utbildning och barn i Island stod som värd för mötet som en del av ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Planeringen av toppmötet hade gjorts i samarbete med Kennarasamband Íslands (KÌ), Rannis (The Icelandic Centre for Research), Nordiska ministerrådet och Nordiska Lärarorganisationers Samråd (NLS).

Mötet var historiskt i och med att det var det första mötet mellan ministrar och ordförande för lärarorganisationer i Norden. Toppmötet svarar på NLS styrelses målsättning att fördjupa samarbetet med Nordiska ministerrådet för att utveckla och stärka utbildningen i Norden.

Mötet öppnades av Ásmundur Einar Daðason som önskade mötesdeltagarna välkomna. I sitt anförande lyfte han vikten av en kontinuerlig dialog mellan ministrar och lärarorganisationer. Han såg samarbetet som en god grogrund för utveckling av utbildningen i Norden. Han lyfte vidare vikten av samarbete med tanke på att det underlättar implementeringen av utvecklingsförslag då de är uppgjorda genom en god dialog. Nordiska ministerrådets generalsekreterare Karen Elleman förde i sitt inledningsanförande fram vikten av att skapa plattformar för dialog, och att Nordiska ministerrådet ser det som en viktig uppgift i sin verksamhet. NLS generalsekreterare lyfte toppmötet som en ny samarbetsform för utbildning i Norden, och önskade att denna mötesform skulle få en fortsättning.

Huvudtemat för toppmötet var: ”Hur ska vi öka medvetenheten om hållbarhet i utbildningen”. Under diskussionen fördes fram tankar om hur hållbarhetstänk bättre kunde bli en del av de nationella läroplanerna, hur vi i samarbete med skolorna kunde jobba mot hållbarhetsmål, samt vilka verktyg vi borde ge lärare och ledare för att bättre kunna jobba för hållbarhetsmål i framtiden. Det konstaterades också att vi redan nu har rätt bra sagt om vad vi avser med hållbarhet i våra lärarplaner, det handlar således mera om att komma från ord till handling.

I samband med toppmötet fördes även många andra teman fram som kunde diskuteras under kommande möten. Ett tema som lyftes var lärarbristen i de nordiska länderna, och att det gärna kunde bli ett tema under kommande möten.

Med tanke på framtiden lovade den svenska skolministern Lotta Edholm att Sverige med stor sannolikhet kommer att ordna ett nytt toppmöte under Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet.

Avslutningsvis tackade minister Ásmundur Einar Daðason för ett gott möte där han även förde fram att han gärna deltar i toppmöten i fortsättningen.