Elisa Rimpler omvaldes till ordförande för BUPL. Rimpler har varit ordförande sedan kongressen 2014.

Till den politiska ledningen för BUPL för perioden 2022-2024 omvaldes också vice ordförande Birgitte Conradsen, samt Lars Søgaard Jensen och Lasse Bjerg Jørgensen. Ny i ledningen är Johnny Gaardsdal.

https://bupl.dk/boern-unge/nyheder/kongres-genvaelger-elisa-rimpler-som-formand-her-er-bupls-nye-politiske-ledelse