Vi välkomnar Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare som nya organisationer i NLS från och med 1 januari 2023.

I och med att lärar- och skolledarorganisationerna i Sverige förhandlat fram en ny organisationsmodell innebär detta också att Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds medlemskap i NLS upphört 31.12.2022.