Aalborg Katedralskole ska göra ett försök med 4 dagars arbetsvecka. Skolan kommer att hållas stängd sex måndagar fördelade över året,

så att man får några arbetsveckor som bara är fyra dagar. Avsikten är att ge elever och lärare lite andrum i vardagen. Tomas Kepler, ordförande för Gymnasieskolernes Lærerforening, kallar initiativet ”riktigt förnuftigt och intressant”.

Läs mer: https://gymnasieskolen.dk/articles/gl-formand-om-4-dages-uge-det-er-en-vej-til-at-haandtere-arbejdspresset/