En utredning gjord vid Lärarnas Riksförbund föreslår att det bildas en facklig organisation för lärare, Sveriges Lärare.

Lärarnas Riksförbunds kongress gav tidigare förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda hur en eventuellt ny framtida organisering av Sveriges lärare skulle kunna se ut och Andreas Mörck som är Lärarnas Riksförbunds kanslichef fick i uppdrag att genomföra själva utredningen. Förslagen i utredningen är Mörcks egna, säger han. 

I sin utredning föreslår Andreas Mörck han bland annat att:

- Samtliga fackförbund inom utbildningssektorn samlas inom ramen för Saco Utbildning som bland annat ska fungera som en mötesplats mellan lärare och skolledare.

- Det bildas en facklig organisation för lärare: Sveriges Lärare, och en för skolledare: Sveriges Skolledare.

- Sveriges Lärare blir en federation bestående av fem förbund.

Här kan du läsa mer: https://skolvarlden.se/artiklar/utredning-nya-sveriges-larare-kan-ersatta-dagens-tva-lararfack.