Nordens dag firas den 23 mars till minne av Helsingforsavtalet som undertecknades 1962 och som utgör grunden för det nordiska samarbetet.

Nordiska Ministerrådet firar sitt 50-årsjubileum 2021 och vill på Nordens dag lyfta fram vad de nordiska länderna tillsammans har bidragit med och vad nordiska nyckelspelare fokuserar på just nu. Du kan följa med fem tematiska debatter som sänds på https://www.norden.org/sv/information/nordens-dag-2021.