Nordens dag firas den 23 mars till minne av Helsingforsavtalet som undertecknades 1962 och som utgör grunden för det nordiska samarbetet.

I år är debatter och annat program avblåst med anledning av Corona-situationen.

Du kan skapa din egen Norden dag hemma:

https://www.norden.org/sv/nordensdag