Ett förhandlingsresultat har uppnåtts för de statligt och kommunalt anställda i Danmark för de kommande tre åren. Högsta prioritet var att säkra reallönen under den kommande perioden.

https://www.gl.org/loenogans/overenskomst/Sider/Resultat-af-OK21-forhandlingerne-p%C3%A5-statens-omraade.aspx

https://www.dlf.org/nyheder/2021/februar/ok-forlig-for-500000-kommunalt-ansatte-er-paa-plads