I Finland föreslås läroplikten utvidgas till 18 års ålder och utbildningen på andra stadiet bli avgiftsfri, skriver Läraren.

https://www.lararen.fi/utbildningspolitik/dags-att-uppdatera-laroplikten-sa-att-den-uppfyller-2020-talets-krav/