Ordförandena för Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledare har träffats för att undersöka möjligheterna till en gemensam facklig omorganisering

av yrkesgrupperna i skolan. ”Det uttalades en tydlig vilja från alla tre förbunden att hitta lösningar”, säger Åsa Fahlén, förbundsordförande LR, enligt Skolvärlden.

Läs mer: https://skolvarlden.se/artiklar/efter-forsta-motet-lararfacken-i-fortsatta-samtal-om-framtiden