Lars Björklund
Lars Björklund

NLS sommarkurs 2014 ordnades första veckan i juli på konferenshotellet Aronsborg i Bålsta. Årets tema var "Framtiden i professionella lärares händer". Kursen öppnades av Lärarförbundets vice ordförande Inger Maurin. Föreläsningarna inleddes av filosofie doktor John Steinberg som föreläste om temat "Från kontroll till ansvar -det bästa sättet att förbereda eleverna för framtiden". Han följdes under torsdagen av pedagogie doktor Rita Nordström-Lytz som talade om lärarens roll som utbildare och medmänniska. Under fredagen fick deltagarna ta del av professor Bo Dahlboms föreläsning om "När skolan inte längre är en byggnad" och kursen avslutades på lördag med att forskarutbildningsstudierektor Lars Björklund föreläste om temat "Från Novis till expert" - med kreativiteten som framgångsinstrument.


Under veckan ledde NLS generalsekreterare Anders Rusk diskussioner om det aktuella utbildningspolitiska läget i Norden och kursen diskuterade aktuella lärarfrågor ur ett nordiskt perspektiv. NLS sommarkurs som ordnas varannat år runtom i Norden samlar deltagare från samtliga nordiska länder. Föreläsningar och bilder från kursen finns under fliken konferenser >Sommarkurs


Från och med den 16 juni kommer NLS kansli att finnas i Magistratsporten 2 i Västra Böle i Helsingfors. Kansliet kommer fortsättningsvis att finnas i samma utrymmen som OAJ. Flytten till tillfälliga utrymmen beräknas vara ca 1,5 år och sker på grund av att Akavahuset ska grundrenoveras.


Christer Holmlund valdes till ny ordförande för FSL på förbundets kongress i Helsingfors 4. – 5.6.2014. Holmlund som hittills fungerat som förbundssekreterare på FSL tillträder posten den 1 augusti. Avträdande ordförande Dan Johansson har lett förbundet i 16 år och varit i NLS styrelse under samma tid.


NLS sektor för gymnasie- och yrkesutbildning diskuterar i dag digitaliseringen av studentexamen i Finland tillsammans med inbjuden gäst Anna von Zansen från Utbildningsstyrelsen och förnyandet av gymnasiets timfördelning i Finland. Under morgondagen besöker sektorn yrkesutbildningsinstitutionen Omnia för att bekanta sig med Omnias regionala och internationella arbete samt diskutera nedskärningarna på yrkesutbildningsområdet in Finland.


NLS sektor för förskola och fritidshem samlas i dag i Helsingfors för ett två dagarsmöte. Sektorn diskuterar förskolepedagogiken i Finland och de aktuella läget gällande dagvårdstjänsterna. Man kommer också att behandla förnyandet av förskoleundervisningen i Finland och besöka Mortensbro daghem i Esbo. På agendan finns också diskussioner och erfarenhetsutbyte kring vilka krav som kan ställas på avtalen som främjar professionsutvecklingen för förskollärare i Norden och som förbättrar deras villkor.


Den 6-7 maj samlades NLS styrelse på Svartå slott i Finland. Styrelsen behandlade under mötet aktuella utbildningspolitiska reformer och frågor i Finland med inbjuden gäst Bob Karlsson från utbildningsstyrelsens enhet för svensk utbildning i Finland. Styrelsen diskuterar under mötet också framtidsfrågor utgående från OAJ:s framtidsprojekt Toppkunande i Finland 2030.


Den 4. -10. maj går Global Action Week av stapeln med temat Education and disability - Fler speciallärare för elever i behov av särskilt stöd. Gobal Action Week är en del av Education for all 2015 -kampanjen har som mål att påminna världens beslutsfattare om de utbildningsmål som ställdes upp under World Education Forum i Dakar år 2000. Veckan återkommer varje år med ett aktuellt tema. Läs mer om Global Action Week på www.campaignforeducation.org


NLS sektor för grundskola diskuterar under sitt möte förnyandet av läroplanerna i Finland med inbjudna gäster undervisningsråd Christina Anderssén från Utbildningsstyrelsen och sakkunnig Kurt Torsell från kommunförbundet. Under mötet kommer sektorn också att diskutera det aktuella förhandlingsläget i Finland och besöka skolorna Hakunila och Hakunilanrinne i Vanda.


Gruppen Pollapönkrepresenterar Island i årets Eurovision Song Contest med låten No Prejudice.Bidraget handlar om Pollapönks kamp mot ett mobbargäng och har ett positivt budskap om fördomsfrihet. Pollapönk grundades av förskollärarna Haraldur Freyr Gislason och Heidar Orn Kristjansson 2006. Arnar Thor Gislason och Gundi Finnsson kom med i gruppen ett år senare. Haraldur Freyr Gislason representerar KI i NLS styrelse sedan 2014. Härkan du se den officiella videon för No Prejudice.

Den isländska staten och gymnasielärarna har kommit till avtal och strejken har avslutas i fredags. Avtalet är tudelat och innefattar förutom traditionella löneförhöjningar också förhöjningar som är knutna till en ny evalueringsprocedur för lärarnas arbete och de ändringar som kommit till på grund av den nya lagen för gymnasier och tekniska skolor från 2008. Läs mera om avtalet på vår nyhetssida.

Lärarnas hus i Reykjavík
Lärarnas hus i Reykjavík

Lärarna i isländska gymnasier och tekniska skolor strejkar i dag för 18e dagen. I måndags ordnades ett stort demonstrationsmöte med 500-600 deltagare och ytterligare 300-400 mötte upp på olika håll i landet. Mötet kräver att regeringen i Island engagerar sig för att lösa konflikten mellan staten och lärarna genom att korrigera lärarlönerna så att de når samma nivå som referensgrupperna. Mötet krävde också att konflikten snart blir löst för att minska de skador som strejken orsakar utbildningen och undervisningen i landet. Islands undervisningsminister Illugi Gunnarsson besökte KIs generalförsamling på tisdag där han adresserade lärarna. Ministern lät bli att nämna strejken, vilket lett till ytterligare missnöje bland lärarna. Island har 31 gymnasier och tekniska skolor med 25.000 elever och där sammanlagt 1800 lärare och skolledare arbetar. KI betalar ut ett strejkstöd på ca 300 danska kronor i dagen till sina medlemmar. Trots de ekonomiska förlusterna som strejken innebär är lärarna optimistiska i sin solidaritet och backar inte i sina krav.

NLS har uttryckt sitt fulla stöd till de isländska gymnasielärarna och ledarna som är i strejk sedan den 17 mars. Läs hela NLS brev till Kennarasamband Islands i filen nedan.


Den 1 april tillträder Christoffer Jørgensen som ny ordförande i HL. Jørgensen har varit styrelsemedlem i HL sedan 2011 och han har en bakgrund som lärare och förtroendevald på CPH West i Taastrup. Som ny ordförande vill han satsa på medlemsdialog och synlighet för HL. Företrädaren Søren Hoppe Christensen som innehaft ordförandeposten i över tio år ställde inte upp för omval. Jørgensen hade inga utmanare och valdes utan omröstning. Mer om Christoffer Jørgensen och hans vision för HL kan du läsa häreller på hl.dk

Gymansielärare i Island
Gymansielärare i Island

Lærere på gymnasier og tekniske skoler i Island har nu strejket i otte dage. Forhandlingerne går langsomt, og i går kom der et løntilbud, der var lavere end det, der blev fremlagt i ugen før strejken startede. En ny gymnasielov træder i kraft i 2015, men det ser ikke ud til, at staten er parat til at betale for de gennemgående systemændringer den nye lov kræver, både på kurrikula og lærernes arbejdstid. Der er strejkecentre i de største byer rundt omkring i landet, det største i hovedstaden Reykjavik, hvor ca. 25% af landets gymnasielærere kommer dagligt. Et stort demonstrationsmøde bliver afholdt i løbet af de næste dage, og man regner med at demonstrationsaktiviteter eskalerer jo længere strejken varer. Moralen blandt lærerne er god, og vi bakker ikke med vores krav om en lønstigning på niveau med andre statsansatte specialister i Akademikerne.


Forhandlinger om en ny overenskomst mellem Islands Lærerforbunds (KÍ) medlemsforeninger í gymnasier og tekniske skoler og staten begyndte offentlig d. 22. november 2013. Den forrige overkomst, fra 2011, udløb d. 31. januar 2014. Der er allerede afholdt 30 forhandlingsmøder, og nu i morges, d. 17. marts, begyndte en strejke. KÍs fokus i forhandlingerne er på lønstigning for at standse de seneste års voldsomme fald i købekraft blandt lærere i islandske gymnasier og tekniske skoler. Disse grupper har nu 17% lavere løn end andre statsansatte universitetsuddannede, der er medlemmer af Bandalag Háskólamanna (BHM), søsterfagforening til Akademikerne. Lærerforeningerne lægger vægt på at finde frem til en overenskomst med det samme. Overenskomsten drejer sig ikke alene om at forbedre lønnen, men hovedsagelig om en forbedring af uddannelserne og skolemiljøet til hele samfundets nytte. For at den generation, der skal arve landet, får den uddannelse, de har krav på, må lærerne have et trygt arbejdsmiljø og en rimelig og retfærdig løn. Mer information finns på www.ki.is