Anne Finborud och Stein Grøtting
Anne Finborud och Stein Grøtting

Anne Finborud blev vald till ny ordförande för Skolenes Landsforbund under förbundets kongress i Haugesund. Finborud valdes med rösterna 76 mot 32 och hon efterträder Stein Grøtting som valde att avgå från posten efter 8 år i ledningen. Till första och andra viceordförande valdes Terje Moen och Björn Henriksen. Läs mera om kongressen på http://www.skoleneslandsforbund.no


De danska lärarna befinner sig i lockout sedan den 1 april efter att medlingsförsöken mellan lärarna och den kommunala arbetsgivaren avslutats. Också förhandlingarna på det statliga området som gäller lärare i de fria skolorna, yrkes- och vuxenutbildningen slutade resultatlösa och ledde till lockout. Både arbetsgivar- och arbetstagarparterna har drivit synliga kampanjer i media och lärarna har ordnat stora demonstrationer runt om i landet. Spekulationen kring när regeringen kommer att gripa in i konflikten fortsätter i media. Situationen ser svår ut för lärarna eftersom ett regeringsingrepp förväntas favorisera KL medan en utdragen lockout tär hårt på lärarnas konfliktkassa. Regeringen har än så länge låtit konflikten löpa utan ingrepp men experter väntar sig att konflikten kommer att lösas genom lagingrepp. Sammanlagt 69.000 lärare är lockoutade från sina arbetsplatser sedan början av april, av dem är 52.000 kommunalt, och 17.000 statligt anställda. I allt är 875.000 barn och unga utan undervisning. NLS har upprepat uttalat sitt stöd till de danska lärarna och sin oro för den danska- och nordiska modellen i samband med den danska regeringens inblandning i konflikten om lärarnas arbetstid. Läs mera om konflikten på www.dlf.org, www.uddannelsesforbundet.dk och www.fsl.dk

DLF:s ordförande Anders Bondo Christensen
DLF:s ordförande Anders Bondo Christensen

Förlikningen för de kommunalt anställda lärarna i Danmark har slutat resultatlös. Kommunernas Landsforening och Danmarks Lærerforening har varit i förlikning sedan KL och regeringen varslade om lockout för lärarna den sista februari. Senast i fredags presenterade DLF ett nytt avtalsutkast till KL, där man försökte komma emot med att ge ledningen på skolan mer bestämmanderätt vad gäller arbetstiden. Resultatet gav inte genklang hos KL. Båda sidorna har drivit synliga kampanjer i media och spekulationen kring om regeringen kommer att gripa in i konflikten fortsätter. Situationen ser svår ut för lärarna eftersom ett regeringsingrepp förväntas favorisera KL medan en utdragen lockout tömmer lärarnas konfliktkassa. I dag fortsätter förlikningen för de statligt anställda lärarna och det befaras att också de 17.000 statligt anställda lärarna kommer att stängas ute från jobbet efter påsken. Bland annat skolledarna kräver nu att regeringen ska gripa in. Läs mera om den statliga förlikningen på www.fsl.dk, www.uddannelsesforbundet.dk och www.politiken.dk Läs forskare Flemming Ibsens intervju om nuläget i Politiken. Läs mera om de kommunala parternas förslag under förlikningen.


De danska fackföreningarna kallade igår till demonstration i Köpenhamn, Aarhus, Odense, Aalborg och Rønne för att stöda lärarna i konfikten med den kommunala arbetsgivaren och regeringen. Över 20.000 personer deltog i demonstrationen i huvudstaden. Lärarnas budskap är att regeringens inblandning i konflikten om arbetstid är ett angrepp mot den danska - och nordiska - modellen och en stor provokation mot den nordiska skoltraditionen. Läs mera på www.dlf.orgeller www.politiken.dk


NLS har åter uttalat sitt stöd för de danska lärarna efter att den statliga och den kommunala arbetsgivaren har den 28.2 varslat om lockout för lärarna från och med 1 april. NLS ser med stor oro på avtalssituationen för lärarna i Danmark. Den danska regeringen har valt att blanda samman förslaget till grundskolereform i landet med utfallet av avtalsförhandlingarna för lärarna. Du kan läsa NLS stöduttalande här


Förhandlingarna för lärarna i Danmark har brutit samman både på det kommunala och delar av det statliga området. Den statliga och den kommunala arbetsgivaren har den 28.2 varslat om lockout för lärarna från och med 1 april. De lärare som berörs är grundskollärare, yrkesskollärare, vuxenutbildare och lärare i friskolan. Lärarna och den kommunala arbetsgivaren är oeniga om lärarnas arbetstidsavtal. Arbetsgivarna vill avskaffa arbetstidsavtalet och ge rektorerna möjlighet att lokalt bestämma om lärarnas arbetstid. Lärarna är oroliga över arbetsbelastningen och att få mindre förberedelsetid. Avtalsförhandlingarna är sammankopplade med undervisningsminister Christine Antorinis reform av den danska folkeskolen som förutsätter att lärarna ska undervisa mer. Läs mera om det danska läget på www.folkeskolen.dk, www.uddannelsesforbundet.dk , www.fsl.dk


NLS internationella sekreterare träffade Norges statssekreterare för internationell utveckling, Arvinn Gadgil under sitt möte i Oslo 21-22.1.2013. Gadgil talade kring temat från bistånd till samhällslutveckling och berättade om Norges linje i biståndsarbete. NLS organisationernas internationella sekreterare träffas årligen till ett möte för att diskutera internationella och utvecklingspolitiska frågor.


NLS ser med stor oro på avtalssituationen för lärarna i Danmark. Den danska regeringen har valt att blanda samman förslaget till grundskolereform i landet med utfallet av avtalsförhandlingarna för lärarna. Förfarandet är i strid med den nordiska kollektivavtalsmodellen och det försvagar möjligheterna att förhandlingsvägen nå ett resultat som är acceptabelt för både arbetsgivar och arbetstagar parten. NLS har den 8.1.2013 i samband med Danmarks Lærerforenings extra kongress uttalat sitt stöd för de danska lärarna. Läs mera om kongressen på Folkeskolen.dkLäs NLS stöduttalande gällande avtalsförhandlingarna i Danmark här.

Anders Rusk, Eva-Lis Sirén, Marcus Strömberg och Marianne Dovemark
Anders Rusk, Eva-Lis Sirén, Marcus Strömberg
och Marianne Dovemark

NLS styrelse sammanträdde till höstmöte 3-4.12.2012 i Göteborg. Teman var avtalsmekanismer och löneavtal samt likvärdighet i skolan. För att behandla likvärdighetstemat hade NLS styrelse bjudit in forskare Marianne Dovemark från Göteborgs universitet och koncernchef Marcus Strömberg från Sveriges största friskolekoncern Academedia. Dovemark berättade om sina forskningsprojekt om gymnasiet som marknad och inkludering och konkurrens på olika skolmarknader, Strömberg presenterade Academedia-koncernen. NLS styrelse diskuterade det fria skolvalet, de fristående skolorna, den ökade segregationen i samhället och effekten som ett stort antal reformer haft på skolsystemet i Sverige. Likvärdighetsproblematiken diskuterades även för övriga nordiska länders del.


NLS styrelse godkände under sitt möte riktlinjerna för organisationens verksamhet 2013. Tema under det kommande året blir Ny nordisk skola och som värdland står Danmark. Ordförande under den kommande perioden är Anders Bondo Christensen från Danmarks Lærerforening och som vice ordförande fungerar Olli Luukkainen från Opetusalan Ammattijärjestö OAJ. Under mötet avtackades också avgånede styrelsemedlemmar Mimi Bjerkestrand, Haldis Holst, Cathrin Sætre och Tove Marie Børresen från Utdanningsforbundet i Norge.


Utdanningsforbundets landsmöte har valt Ragnhild Lied till ordförande för Utdanningsforbundet i de kommande fyra åren. Till första och andra vice ordförande valdes Terje Skyvulstad och Steffen Handal. Ragnhild Lied som efterträder Mimi Bjerkestrand har tidigare fungerat som andra viceordförande i förbundet. Lied har suttit i NLS styrelse sedan 2010. Läs mer om landsmötet och styrelsevalet på www.utdanningsforbundet.no


NLS sektorer för förskola och fritidshem, grundskola och gymnasie- och yrkesutbildning samlades till ett gemensamt möte i Sverige under Skolforum 30-31.10.2012. Mötet diskuterade bland annat den nya svenska lärarlegitimationen och införandet av karriärvägar för lärare i Sverige. Under mötet behandlades också andra aktuella nordiska utbildningsfrågor sektorvis. Deltagarna besökte också utbildningsmässan Skolforum.

Eva-Lis Sirén och Ragnhild Lied
Eva-Lis Sirén och Ragnhild Lied

Eva-Lis Sirén, ordförande för Lärarförbundet i Sverige valdes på EI styrelsens möte 16-18.10 till ny vice ordförande för EI. På samma möte valdes Ragnhild Lied, vice ordförande för Utdanningsforbundet i Norge till ny styrelsemedlem. Sirén tar över vice ordförandeskapet efter Haldis Holst från Utdanningsforbundet som från och med årsskiftet kommer att fungera som biträdande generalsekreterare för EI.