NLS - Studerandeforum arrangerades i år den 12-14.10 i Köpenhamn. Köpenhamn visade sig från sin soligaste sida och det gjorde de nordiska lärarstuderanderepresentanterna också. De danska studerandeorganisationerna PLS -Pædagogstuderendes Landssammenslutning och LL- Lærerstuderendes Landskreds var denna gång värdar för forumet och skötte det med glans.

Alla organisationer har olika kärnuppgifter och utgångspunkter men alla arbetar för kvalitet i utbildning och för sina medlemmars bästa. Seminariets tema var därför studiemiljön för lärarstuderande. Vi besökte lärarutbildningen på Nyelandsvej och Carlsberg och tog del av den studiemiljö som de blivande pedagogerna och lärarna studerar i. Diskussionerna vid besöken var livliga och man kände att temat berörde deltagarna. Forumet i övrigt kännetecknades av nordisk samvaro av högsta klass. Samarbetsformerna var växlande när organisationernas representanter entusiastiskt bytte erfarenheter om intressebevakning och utbildningspolitik.

Nästa Studerandeforum hålls i Sverige den 4-6.10.2019.