Lærerstuderendes Landskreds valde i helgen Rasmus Holme Nielsen till ny ordförande från den första februari. 

Rasmus Holme Nielsen vill arbeta för att det ska finnas bättre koppling mellan teori och praktik i lärarutbildningen och att lärarutbildningen bättre ska förbereda lärarstuderandena på den mångfald som finns ute i skolorna.

Här kan du läsa mer: https://www.folkeskolen.dk/646013/ny-i-spidsen-for-de-laererstuderende-uddannelsen-skal-ruste-til-nyt-syn-paa-mangfoldighed