Efter utdragna förhandligar har lärarfacken och SKL ingått ett nytt 3-årigt avtal för lärare anställda inom kommun, landsting och Sobona (tidigare Pacta)Erfarenhet och kompetens ska premieras vid lönesättning och målet är att försöka minska sjukantalet och förbättra arbetsmiljön på varje arbetsplats.