Johanna Jaara Åstrand  fick förnyat förtroende och kommer att leda styrelsens arbete för de kommande fyra verksamhetsåren.  Maria Rönn omvaldes till första vice ordförande och Robert Fahlgren till andre vice ordförande.

Mer information om hela förbundsstyrelsen hittar du på https://www.lararforbundet.se/artiklar/fortsatt-fortroende-for-johanna-jaara-aastrand