Den här veckan har NLS nygrundade arbetsmiljönätverk haft sitt första fysiska möte i Helsingfors.

I mötet deltog representanter från sju medlemsorganisationer och fem nordiska länder.

Under mötet fick vi höra vad som är på gång inom arbetsmiljöarbetet i de olika organisationerna och hur man jobbar för en bättre arbetsmiljö för lärare och skolledare. För 10 år sedan låg mycket fokus inom arbetsmiljöarbetet på utmaningar i den fysiska miljön, medan man nu har mer fokus på den psykosociala arbetsmiljön och emotionella belastningar.

I de flesta nordiska länder diskuteras lärarnas arbetsbelastning, våld och hot som förekommer i skolan och den höga sjukfrånvaron vs. sjuknärvaron bland lärare. Vi fick också veta mer om olika undersökningar som gjorts i de nordiska länderna och om friskfaktorer som arbetsmiljöverktyg.