Den här veckan har NLS sektor för gymnasie- och yrkesutbildning hållit möte i Helsingfors.

Temat för mötet var Kvalitet i utbildningen – är digitalisering en lösning?

Under mötet diskuterades erfarenheter från de nordiska länderna, om fördelar och nackdelar med digitala lärverktyg. Mötet var överens om att det finns behov av kompetensutveckling för både lärare och elever vad gäller AI och att man överlag är kritiskt positiva till digitalisering inom undervisningen. Det är också viktigt att komma ihåg att undervisning aldrig är en transaktion, utan det är en social händelse.

Under mötets andra dag fick vi ta del av en översikt över andrastadiets utbildning i Finland och så besökte vi ett nygrundat gymnasium i Helsingfors.