Sveriges Skolledares Kongress 2024 har valt Ann-Charlotte Gavelin Rydman till ordförande för Sveriges Skolledare.

Hon blir därmed förbundets första ordinarie ordförande.

Ann-Charlotte Gavelin Rydman har en bakgrund som rektor och verksamhetschef i över 25 år. Hon har arbetat inom såväl förskola som grundskola och gymnasium. Hon började sin fackliga bana som lärare och har sedan fortsatt att vara fackligt engagerad under hela sitt yrkesliv. Vid nybildandet av Sveriges Skolledare den 1/1 2023 delade hon ledarskapet för förbundet med Matz Nilsson.

- En god arbetsmiljö, möjlighet till fortbildning och rätt lön är mina prioriteringar, säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman.

De övriga i Sveriges Skolledares styrelse är: Ellinor Häreskog, förste vice ordförande, Henrik Carnhede, andre vice ordförande, ordinarie ledamöter är Håkan Byström, Mostafa Geha, Maria Hahne, Emma Hammenstig, Satu Harnesk, Kajsa Karlsson Fröman, Jeanette Kennerfalk, Emil Kilsäter, Torbjörn Persson Hanö, Daniel Söderberg, Sarah Thorén och Johanna Wallin.