Den här veckan har NLS sektor för förskola och fritidshem mötts i Helsingfors, under temat Förskolan i Norden – vilken bas står den på?    

På vårt möte lyfte medlemsorganisationerna sin syn på NLS två huvudteman för året; nämligen finansiering och digitalisering – den här gången med förskolan som utgångspunkt.

Vidare diskuterades hur planeringstiden för förskollärare fungerar i de olika nordiska länderna och vi fick också höra en presentation av Eeva-Leena Onnismaa, filosofie doktor och forskare inom småbarnspedagogik, om hur småbarnspedagogiken är uppbyggd och förverkligas i Finland.