Förra veckan samlades NLS styrelse till sitt vårmöte i ett soligt och varmt Helsingfors.

Förutom stadgeenliga ärenden såsom verksamhetsberättelse och bokslut för 2023, behandlades som vanligt aktuella ärenden från medlemsorganisationerna. Vi hade två teman där vi behandlade villkorsfrågor och utbildningspolitik.

Tack till alla deltagare som aktivt deltog i diskussionerna!