I februari blev Tina K. Jakobsen ny ordförande för YF Miðnám.

Tina K. Jakobsen arbetar som gymnasielärare på Glasir i Tórshavn, Färöarna. Hon har suttit i YF:s styrelse i fyra år, både som sekreterare och vice ordförande.

YF:s stora uppgift de senaste åren har varit gymnasiereformen från 2012 och sammanslagning av Handelshögskolan, elevskolan och yrkesskolan i Tórshavn. För framtiden finns önskemål om bland annat en utvärdering av gymnasiereformen, fokus på arbetsmiljö och arbetsvillkor för kvot- och timanställda i gymnasieskolan.

Övriga medlemmar i YF:s styrelse är: Jóhan Petur Holm, viceordförande, Maria Chun Nielsdóttir, sekreterare, Birna Heinesen, kassör och Magni Høgnesen, styrelsemedlem.