Nera ny

Den här veckan har NLS deltagit i NERA-konferensen i Malmö.

NERA står för The Nordic Educational Research Association och strävar efter att främja utredningar inom utbildning och stödjer användningen av forskning för att förbättra utbildningen.
Årets konferens hade temat ”Adventures of Education: Desires, Encounters
and Differences”
.

Läs mer om NERA och konferensen här.

Som en del av konferensen ordnades symposierna ”Nordic Teacher Induction network – Promoting Professional Development (NTI-PPD)” och ”Collaboration in Research: Experiences and findings in the STEP-project”, där NLS generalsekreterare Christer Holmlund fungerade som opponent.

Gemensamt för de båda symposierna var frågeställningarna: Hur göra lärarjobbet attraktivt för nyutexaminerade lärare? Hur få lärare att hållas i arbetslivet? Fokus i STEP-projektet låg på övergången mellan studier och arbetsliv och mentorsprogram.

NTI-nätverket är ett samarbetsnätverk för introduktion och mentorskap av nyutbildade lärare i Danmark, Estland, Finland, Island, Norge och Sverige. Nätverket samlar nordiska forskare, lärarutbildare och lärarfackliga företrädare samt utvecklare av mentorskap.
NTI-nätverket presenterade en sammanställning av lagstiftning gällande mentorprogram för nyutbildade lärare, som baserade sig på den empiriska data lärarförbunden i NTI-nätverket har samlat in från samarbetsländerna.

Läs mer om NTI-nätverket här.

Projektet “Partnership for Sustainable Transition from Teacher Education to Profession" - STEP finansieras av Norges forskningsråd. Projektets devis är: Att bli professionell lärare är ett samarbets- och kunskapsbyggande projekt.
STEP är ett unikt samarbete mellan forskare och intressenter, med kombinationen av forsknings- och erfarenhetsbaserad kunskap och kunskapen om policyskapande i Norge och internationellt.

STEP-projektet presenterade en nordisk dimension på samarbete gällande mentorprogram för att underlätta övergången mellan studier och arbetsliv. Man har inom projektet utarbetat en modell som alla nordiska länder kunde införa, där arbetstagarorganisationer, arbetsgivarorganisationer, studerandeorganisationer och lärarutbildningen samarbetar.

Läs mer om projektet här.

I Norden har vi en stor brist på lärare. För att råda bot på lärarbristen bör attraktionskraften förbättras, vilket också lyfts i NLS rapport Teacher shortage in the Nordic countries.  I det arbetet ska vi jobba på många nivåer, här ska övergången från studier till det praktiska lärararbetet vara ett fokusområde. Goda exempel på det är projekten NTI-PPD och STEP.