Utvecklingssamarbete är mycket mer än att finansiera projekt,

är en av huvudslutsatserna från en nyligen genomförd onlinesamling av Education International's Capacity Building and Solidarity (CBS) Unit med medlemsorganisationer från Tyskland, USA och de nordiska länderna.

I december 2023 möttes CBS enheten online, med representanter från American Federation of Teachers (AFT), German Education and Sciences Union (GEW) och Nordiska Lärarsorganisationers Samråd (NLS). Under mötet betonades vikten av solidaritet utöver ekonomiska aspekter i utvecklingssamarbete, samtidigt som man delade erfarenheter och diskuterade samarbetsprojekt.

NLS deltog i mötet genom generalsekreterare Christer Holmlund, som presenterade vår organisation.

"Jag tror att informations- och erfarenhetsutbyte är kärnfrågan i allt arbete vi gör med våra medlemsorganisationer", sa Holmlund, "och genom att göra det försöker vi skapa förutsättningar för dem att utveckla sitt eget arbete."

Som avslutning konstaterades att mötet visade på behovet av att öka solidariteten och stödet bland medlemsorganisationerna, med målet att stärka fackföreningarna genom gemensamma lärandeprocesser och ömsesidigt stöd.

Läs hela artikeln om mötet via den här länken.